Weekly Bulletin (Producer)
Ayçiçek Çerezlik: 47,39 TL     Dana: 98.955,53 TL     Dana Eti Kemikli: 350,00 TL     Defne Yaprağı (Sürgünlü): 9,50 TL     Erik: 50,83 TL     İnek Sütü: 15,01 TL     Kabak Çekirdeği: 109,43 TL     Kabuklu Fındık: 118,12 TL     Karpuz: 3,46 TL     Kiraz: 51,56 TL     Mısır Dane: 7,34 TL     Mısır Yaş: 8,14 TL     Patates: 16,11 TL     Patates 2.Nevi: 3,33 TL     Soğan Kavurmalık: 3,58 TL     Soğan Kuru: 14,58 TL     Süs Bitkisi: 153,77 TL     Taze Sarmısak: 25,00 TL     Yemlik Buğday: 7,70 TL    

FAQ

Üyeliği Zorunlu Olan Kişi ve Kuruluşlar Kimlerdir?

5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilani gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılmasi için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtlari borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Alım veya Satımında STB'ye Tescilli Zorunlu Maddeler Nelerdir?

Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur.

Kotasyon listesi için tıklayınız.

Fiyat Bültenlerini Nasıl Görebiliriz?

Web sitemiz üzerinden "BÜLTENLER" menüsünden ulaşabilirsiniz.

İhracatında Tescili İstenen Maddeler Nelerdir?

164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile zirai ürün kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, zirai(işlenmiş olsa dahi)  alım ve satımıyla ilgili vergi kesintisi yapılması ve vergi dairesine yatırılması konusunda alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar ile ticaret borsaları, bu ürünlerin alım, satım ve ihracında tahsili gereken vergiden müteselsil sorumlu tutulmuşlar,ticaret borsalarına kote edilmesi zorunlu ürünler ise 185 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebligi eki ile belirtilmiştir. Ve bu listede yer alan ürünlerin ihracat gümrük işlemlerinde borsa tescil beyannamesinin ibrazi zorunlu kılınmiştır.

STB Tarafından Belirlenmiş Fire ve Zayiat Oranları Nelerdir?

Teamül kararları sayfasında fire ve zayiat oranlarını bulabilirsiniz. Teamül Kararları sayfası için tıklayınız.

Yıllıkı Aidat Ödeme Tarihleri Nelerdir?

Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.

STB İş Merkezi Aidatlarının Ne Zaman Ödenmesi Gerekiyor?

İçinde bulunulan ayın aidatı o ayın içinde ödenmek zorundadır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.

STB Banka Hesap Numarası ve Vergi Bilgileri Nelerdir?

Halkbank Uzunçarşı Şubesi
Şube Kodu 1260
Hesap No 16100008
IBAN No TR41 0001 2001 2600 0016 1000 08  

 

Sakarya Commodity Exchange