Yem ve Gübre'de KDV İndirildi

Sayin Üyelerimiz,


Yem ve gübrede KDV oraninin yüzde 1'e indirilmesi 1 Ocak 2016 tarihi ile uygulamaya girdi.

 

Resmi Gazete'de yayimlanan kararla, yemde yüzde 8, gübrede yüzde 18 olan KDV orani yüzde 1'e indirildi. Bu kararla birlikte çiftçi ve besicinin üzerinden büyük bir yükün kalkmasi ve tarim üretiminde de artisin olmasi bekleniyor.

 

 01.01.2016 tarihinde 3065 sayili KDV kanunun mallara uygulanacak KDV oranlarinin tespitine iliskin karar sonucu, KDV'si %8 olan küspe, kepek, razmol, balikunu, etunu, kan unu, tapyoka, sorgum, her türlü karma yemler, saman, yonca vs. (misir gulten yemi ve ddgs hariç) ve Gida Tarim Hayvancilik Bakanligi'ndan tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriginde bulunan hammaddelerin KDV'si %1'e indirilmistir.

 

Bu karar uygulanacak Katma Deger vergisi oranlarini %1-%8 ve %18 olmak üzere 3 listeye ayirmistir.

Katma deger vergisi oranlari

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarina uygulanacak katma deger vergisi oranlari;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi islemler için, % 18

b) Ekli (I) sayili listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayili listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmistir.

(2) Finansal kiralama islemlerinde, isleme konu olan malin tabi oldugu katma deger vergisi orani uygulanir.

(3) (I) sayili listenin 2/a sirasinda yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi orani, 1, 2/b ve 3 üncü siralarinda yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi orani uygulanir.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapilan ürünlerin aynen veya islendikten sonra satisini yapanlar ile isletmelerinde kullanacak olanlar disindakilere satilmasidir. Ürünleri, aynen ya da islendikten sonra satanlar ile isletmesinde kullanacak olanlarin gerçek usulde katma deger vergisi mükellefi olmamalari halinde bunlara yapilan teslimler de perakende teslim sayilir.

(5) (I) sayili listenin 9 uncu sirasinda yer alan "kullanilmis" deyimi, 4760 sayili Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan tasitlari ifade eder.

Bu listelere dahil olan mal ve hizmetler her bir liste için ayri ayri belirtilmistir.

Son kararla daha önce, %8 KDV TATBIK EDILEN II sayili listenin diger mal ve hizmetler bölümünde Küspe Diye baslayan kisim bu listeden kaldirilmistir. Kaldirilan bu kisim 19 sira numarasi ile ve yine daha önce %18 KDV tatbik edilen gübreler ile gübre hammaddeleri teslimleri 20 sira no.su ile asagidaki gibi düzenlenmistir.

 "19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Istatistik Pozisyonlarina Bölünmüs Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nisastacilik artiklari ve benzeri artiklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracilik ve damitik içki sanayinin posa ve artiklari hariç), tam yagli soya (fullfat), kepek, razmol, balik unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamalari hariç), saman, yem salgami, hayvan pancari, kök yemler, kuru ot, yonca, fig, korunga, hasil ve slajlik misir, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yesil ve kuru kaba yemler ve bunlarin pellet seklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir baglayici kullanilarak veya kullanilmadan islem görmüs olanlari dahil),

 20- Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi tarafindan tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriginde bulunan hammaddelerin teslimi."

Sonuç olarak, 01.01.2016 tarihinden itibaren küspeler, kararda belirtilen bazi posa ve artiklar, sayilan bazi yem üretim ürünleri ile her türlü fenni karma yemler,  gibi maddelerin %8 olan Katma Deger Vergisi oran %1 olacaktir.

Yine daha önce %18 olan gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriginde bulunan hammaddelerin tesliminde Katma Deger Vergisi orani %1 olacaktir.

Satis ve alislarinizda 01.01.2016 tarihinden itibaren buna dikkat edilmelidir.

Yem ve Gübrede KDV Indirildi, Isletmede Kalan KDV ‘ler Ne Olacak?

2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararindaki 1 sayili listeye 19 ve 20 sira no.su ile eklenen ve daha önce %8 ve %18 olan KDV oranlarinin %1 e düstügünü belirttigimiz yem, yem ürünleri, yem hammaddeleri, gübre ve gübre hammaddelerinin eger varsa %1 den fazla olan KDV ‘leri veya bu ürünlerin üretimi ile yüklenilen KDV ‘leri %1 den fazla ise ne olacak konusu gündeme gelmektedir.

Bunun cevabi da 26.04.2014 tarihli KDV uygulama genel tebliginin III-B_3 bölümünde asagidaki gibi verilmistir.

3. Indirimli Orana Tabi Islemlerde Iade Uygulamasi

 3065 sayili Kanunun 28 inci maddesinin verdigi yetkiye dayanilarak Bakanlar Kurulunca vergi oranlari indirilen teslim ve hizmetler dolayisiyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarinin, Bakanlar Kurulu Karari ile belirlenen siniri asan kismi, Tebligin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yili içinde vergilendirme dönemleri itibariyla mahsuben, izleyen yil içerisinde talep edilmesi kaydiyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.

Özellikle stoklarda yer alan mallar ve amortismana tabi iktisadi kiymetlerle ilgili KDV ‘ler ayri bir önem arz etmektedir.

 3.1.3.2.Stoklarda Yer Alan Mallar

 Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçeklesen indirimli orana tabi islemlere iliskin iade hesabina dahil edilmesi mümkün degildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler, ancak söz konusu mallarin satis isleminin gerçeklestirildigi vergilendirme dönemine ait iade hesabinda dikkate alinabilir.

 3.1.3.3. Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Amortismana tabi iktisadi kiymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz konusu iktisadi kiymetlerin indirimli orana tabi islemlerde kullanilmasi kaydiyla, iade hesabina pay verilmesi mümkündür.

 Söz konusu iktisadi kiymetlerin bizzat mükellef tarafindan imal ve insa edilmesi halinde, imal ve insa sirasinda yüklenilen vergilerden, bu kiymetlerin aktife alindigi ve indirimli orana tabi islemlerde fiilen kullanilmaya baslandigi dönemden itibaren iade hesabina pay verilebilecektir.

Sonuç olarak, Yem ve gübrede indirilen KDV nisbeti sonucu isletmenin stoklarinda yüksek oranli KDV li mallar veya hammaddeler bulunabilecektir. Bu KDV ler indirimli orandaki KDV iadesi esaslarina göre iade edilebilecektir. 

Yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlari

a.    Yili içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben vergi borçlarina mahsup edilebilir

b.    Izleyen yil içinde talep edilmesi halinde nakden ya da yine tebligde belirtilen vergi borçlarina mahsup edilebilir.

c.    Bu islemler için ya vergi dairesi incelemesi veya Yeminli Mali Müsavir incelemesi ve raporu gerekir.

 

Saygilarimizla,duyurulur.

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ