Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında ki Tebliğ

Kirsal Kalkinma Yatirimlarinin Desteklenmesi Hakkinda ki Tebligi:

26 Ekim 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayi : 29157


TEBLIG

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESI PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMIK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESI HAKKINDA TEBLIG

(TEBLIG NO: 2014/43)

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebligin amaci; dogal kaynaklar ve çevrenin korunmasini dikkate alarak, kirsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarimsal üretim ve tarima dayali sanayi entegrasyonunun saglanmasi için küçük ve orta ölçekli isletmelerin desteklenmesi, tarimsal pazarlama altyapisinin gelistirilmesi, gida güvenliginin güçlendirilmesi, kirsal alanda alternatif gelir kaynaklarinin olusturulmasi, yürütülmekte olan kirsal kalkinma çalismalarinin etkinliklerinin artirilmasi ve kirsal toplumda belirli bir kapasitenin olusturulmasina iliskin usul ve esaslari belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Teblig, kirsal alanda ekonomik ve sosyal gelismeyi saglamak için, gerçek ve tüzel kisilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatirimlarinin desteklenmesi amaciyla yapilmasi gereken hususlari kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Teblig; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayili Tarim Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Kirsal Kalkinma Desteklemeleri Kapsaminda Tarima Dayali Yatirimlar ile Makine ve Ekipman Alimlarinin Desteklenmesine Iliskin Karara dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebligde geçen;

a) Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, günes ve rüzgar enerjisini,

b) Avan proje: Basvuru konusu olan tesise ait vaziyet plani ile tesisin ihtiyaçlarina göre elde edilen verilere dayanilarak hazirlanan plan ve kesitlerin yer aldigi projeyi,

c) Bakanlik: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligini,

ç) Elektronik ag: www.tarim.gov.tr’yi,

d) Genel Müdürlük: Tarim Reformu Genel Müdürlügünü,

e) Gerçek kisi basvurusu ve yatirimi: Belirlenmis nitelikleri tasiyan birey tarafindan yapilacak basvuru ve gerçeklestirilecek yatirimlari,

f) Hibe sözlesmesi: Proje sahipleri ile il müdürlügü arasinda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslari ile taraflarin yetki ve sorumluluklarini düzenleyen sözlesmeyi,

g) Hibeye esas proje tutari: Tebligde belirtilen kriterleri saglayan hibe destegi verilecek giderler toplamini,

g) Il müdürlügü: Bakanlik il müdürlüklerini,

h) Il proje degerlendirme komisyonu: Vali yardimcisi baskanliginda; il gida tarim ve hayvancilik müdürlügü, yatirim izleme koordinasyon baskanligi veya il özel idaresi genel sekreterligi, il çevre ve sehircilik müdürlügü, ticaret borsasi, ziraat odasi baskanligi ile ihtiyaç duyulmasi halinde proje konusuna göre belirlenecek diger ilgili üniversite, sivil toplum kurulusu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az bes kisiden olusturulan ve bu Teblig kapsaminda ilinde yapilan hibe basvurularini degerlendiren komisyonu,

i) Il proje yürütme birimi: Il düzeyinde programin tanitimindan, projelerin uygulamasindan ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapilacak is ve islemleri il müdürlügü adina yürüten, ilgili sube müdürü ve elemanlari ile gerektiginde il müdürlügü ve diger kamu kurumu elemanlarinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile olusturulan en az üç kisilik birimi,

i) Ilerleme raporu: Yatirimci tarafindan hazirlanip üç ayda bir il müdürlügüne teslim edilen is gerçeklesme raporunu,

j) Kapasite artirimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatirim: Faal olsun veya olmasin, çalisma ve üretim izinleri basvuru sahibi adina olmak üzere yasal izinleri alinmis ve tarimsal ürünlerden belli bir ürünün islenmesi, depolanmasi ve paketlenmesine yönelik olarak yapilmis tesisler ile tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirim tesislerinde makine-ekipman alimini ve gerekli olmasi halinde hibeye esas proje tutarinin en fazla %80’ine kadar insaat giderini kapsayan yatirimi,

k) Kismen yapilmis yatirimlarin tamamlanmasina yönelik yatirim: Tarimsal ürünlerden belli bir ürünün islenmesi, depolanmasi, paketlenmesi ile tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirim projelerine yönelik olarak insaati yarim kalmis tesislerin insaatinin tamamlanmasi ve gerekli makine ekipmaninin alimini ya da insaati tamamlanmis tesislerin makine ekipman alimlarini içeren projeyi,

l) Merkez proje degerlendirme komisyonu: Il proje degerlendirme komisyonu tarafindan yapilan inceleme ve degerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje basvurularina ait degerlendirme raporlarini, bu Tebligde yer alan esaslar dogrultusunda degerlendiren ve Genel Müdürlükçe olusturulan komisyonu,

m) Nihai rapor: Yatirimci tarafindan yatirima ait fiili uygulamalarin tamamlanmasini takiben son ödeme talebi evraki ile birlikte hazirlanip il müdürlügüne teslim edilen raporu,

n) Ödeme icmal tablosu: Yalniz bir yatirima ait olan o dönemin insaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,

o) Program: Kirsal kalkinma yatirimlarinin desteklenmesi programini,

ö) Proje: Hibe desteginden yararlanabilmek için belirlenmis nitelikleri saglayan gerçek ve tüzel kisilerin gerçeklestirecekleri yatirim projelerini,

p) Proje toplam tutari: Program kapsaminda hibeye esas proje tutari ile tamami yatirimci tarafindan gerçeklestirilen ayni katki tutarinin toplamini,

r) Tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirimlar: Büyükbas, küçükbas ve kanatli hayvan yetistiriciligi, kültür balikçiligi ve kültür mantari üretimine yönelik modern sabit yatirim tesislerini,

s) Tarimsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,

s) Tatbikat projesi: Basvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarina göre arazi ve zemin etütleri yapilmis, yapi elemanlari kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandirildigi, insaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildigi, mimari, statik, elektrik, sihhi tesisat projeleri ile maliyet hesaplari dahil her türlü ayrintiyi içeren projeyi,

t) Tüzel kisi basvurusu ve yatirimi: Belirlenmis nitelikleri saglayan bireylerin yasal olarak olusturduklari ortakliklar tarafindan yapilacak basvuru ve gerçeklestirilecek yatirimlari,

u) Uygulama sözlesmesi: Yatirimcilar ile proje kapsaminda satin aldiklari makine, ekipman ve malzeme ile insaat islerini saglayan yükleniciler arasinda yapilacak akdi,

ü) Yatirimci: Bu Teblig kapsaminda proje hazirlayip basvuruda bulunan ve basvurusu kabul edilerek hibe sözlesmesi imzalayan gerçek ve tüzel kisileri,

v) Yüklenici: Hibe sözlesmesi akdedilen yatirim projesi kapsaminda yatirimcilar tarafindan satin alinacak makine,ekipman ve malzeme ile insaat islerini saglayan bagimsiz kisi ve kuruluslari,

y) Yeni yatirim tesisi: Tarimsal ürünlerden belli bir ürünün islenmesi, depolanmasi, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirim projelerine yönelik olarak henüz yapi ruhsati alinmamis yatirim yerinde temelden yapilacak insaat ve makine ekipman alimini kapsayan tesisi,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kirsal Kalkinma Yatirimlarinin Desteklenmesi Programi Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Teblig kapsamindaki çalismalari Bakanlik adina Genel Müdürlük yürütür. Program kapsaminda yapilacak çalismalarin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir sekilde yürütülmesine destek verir.

(2) Program ile ilgili olarak, yillik yatirim programi ve bütçe teklifi hazirliklari, bu tekliflerin ilgili Bakanlik birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalismalari yapar.

(3) Programin izleme ve degerlendirmesini yapar veya yaptirir.

Il müdürlügü

MADDE 6 – (1) Program kapsamindaki çalismalarin Bakanlik adina 46 nci maddede belirtilen sorumluluklarin idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir sekilde yürütülmesini ve program kapsaminda yapilacak tüm çalismalarin il bazinda uygulanmasini, izlenmesini, sekreteryasini ve koordinasyonunu saglar.

Il proje degerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) Il Proje Degerlendirme Komisyonu;

a) Program kapsaminda alinan hibe basvurularinin idari uygunlugunu, basvuru sahiplerinin ve projelerin uygunlugunu kontrol eder, basvurulari ön degerlendirme ve genel degerlendirme kriterleri açisindan inceler, tüm yatirim tekliflerinin nihai puanlarini tespit eder, degerlendirme raporlarini ve sonuç tablolarini hazirlar, program teklif listelerini belirler.

b) Basvurularin, Teblige, uygulama ve degerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde degerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az bes kisiden olusturulur.

(2) Il proje yürütme birimi;

a) Il düzeyinde programin tanitimi, projelerin uygulanmasi ve tamamlanan projelerin bes yil süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapilacak is ve islemleri il müdürlügü adina yürütür. Bu birim; ilgili sube müdürü ve elemanlari ile gerektiginde il müdürlügü ve diger kamu kurumu elemanlarinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kisiden olusur.

b) Il düzeyinde proje hazirlanmasi asamasinda potansiyel basvuru sahiplerini program hakkinda ve proje basvurularinin hazirlanmasi konusunda bilgilendirir.

c) Il proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje degerlendirme komisyonunda görevlendirilemez. Il proje degerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir sekilde il proje yürütme birimi elemanlarindan olusturulamaz.

ç) Hibe sözlesmesi imzalanmadan önce; basvuru asamasinda elektronik ortama girisi yapilan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe sözlesmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygunlugunu inceler. Inceleme sonucunu bir rapora baglar ve hibe sözlesmesi imzalamaya yetkili il müdürüne sunar.

d) Projelerin uygulamasini bu Teblig, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafindan hazirlanan uygulama rehberi, satin alma kitabi, genelgeler ve uygulama talimatlari hükümleri dogrultusunda kontrol eder, izler ve degerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kirsal Kalkinma Yatirimlarinin Desteklenmesi Programi

Tarima Dayali Ekonomik Yatirim Konulari ve Yatirim Süresi

Yatirim konulari

MADDE 8 – (1) Ekonomik yatirimlar destekleme programi kapsaminda;

a) Tarimsal ürünlerin islenmesi, depolanmasi ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapimi,

b) Tarimsal ürünlerin islenmesi, depolanmasi ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artirimi ve teknoloji yenilenmesi,

c) Tarimsal ürünlerin islenmesi, depolanmasi ve paketlenmesine yönelik kismen yapilmis yatirimlarin tamamlanmasi,

ç) Alternatif enerji kaynaklari kullanan yeni seralarin yapimi,

d) Teblig kapsaminda bulunan konularla ilgili tarimsal faaliyetlere yönelik yapilmis veya yapilacak tesislerde kullanilmak üzere; alternatif enerji kaynaklarindan jeotermal ve biyogazdan isi veya elektrik üreten tesisler ile günes verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapimi,

e) Tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirimlar,

f) Hayvansal orjinli gübre islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi,

hibe destegi kapsaminda degerlendirilir.

(2) Bu Teblig kapsaminda tarimsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe destegi verilmez.

(3) Tarimsal ürünlerin islenmesi kapsaminda, baska bir yatirim tesisinde ilk islemesi yapilan mamul ürünün ikincil islenmesine ve paketlenmesine yönelik yatirim teklifleri hibe destegi kapsaminda degerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsaminda degildir.

(4) Un ve karma yem konularinda yeni yatirim tesisi basvurulari kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artirimi disindaki basvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yas çay üretiminin yapildigi illerdeki basvurular kabul edilir.

(5) Tarimsal ürünlerin depolanmasina yönelik yeni tesis basvurularinda sadece çelik silo ve soguk hava deposu hibe destegi kapsaminda degerlendirilir.

(6) Yatirimcilar bu Teblig kapsaminda ekonomik yatirim konularinda ülke genelinde sadece bir adet proje basvurusunda bulunabilir.

(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayili Bakanlar Kurulu Kararina dayanilarak çikarilan tebligler kapsaminda daha önce hibe desteginden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulundugu parsellerde herhangi bir yatirim konusu için hibe basvurusu yapilamaz.

(8) Birinci fikranin (b) bendinde belirtilen kapasite artirimi teknoloji yenilemeye ve (c) bendinde belirtilen kismen yapilmis tesislerin tamamlanmasina yönelik basvurularin hibe destegi kapsaminda degerlendirilebilmesi için, mutlaka basvuruya konu yatirimin yapi ruhsati veya yapi kullanim izin belgesi ile uyumlu olmasi gerekir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama yatirimlarina yönelik basvurularda yatirim yerinin basvuru sahibi adina olmasi ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odasi, sanayi odasi, ziraat odasi, ticaret borsasi, Vakiflar Genel Müdürlügü, organize sanayi bölgesi, tarima dayali ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden basvuru sahibi adina bu Tebligin yayimi tarihinden itibaren en az 7 yil tahsis/irtifak tesis edilmis veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odasi, sanayi odasi, ziraat odasi, ticaret borsasi ve Vakiflar Genel Müdürlügü’nden bu Tebligin yayimi tarihinden itibaren en az 7 yil kiralanmis olmasi gerekmektedir. Kapasite artirimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik basvurularda ise yukarida belirtilen kiralamalar disindaki kiralamalar da kabul edilir.

(10) Tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirim projeleri, alternatif enerji kaynaklari kullanan seralar, çelik silo ve soguk hava deposu disinda kalan yeni tesis basvurularinda yatirim yerine ait imar planinin en geç hibe sözlesmesi imzalanmasi asamasinda il müdürlügüne sunulmasi gerekmektedir.

Uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Agri, Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankiri, Çorum, Denizli, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaras, Mardin, Mus, Nevsehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Sanliurfa, Usak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde; yas meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatirimlari hariç bitkisel ürünlerin islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, soguk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularinda yapilacak yatirimlar için basvurular kabul edilir.

(2) Adana, Adiyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskisehir, Gaziantep, Gümüshane,Hakkari, Istanbul, Izmir, Kayseri, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Mugla, Nigde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdag, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kirikkale, Batman, Sirnak, Bartin, Igdir, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, hayvansal ürünlerin islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, su ürünlerinin islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, soguk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinligübre islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasi, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirimlar için basvurular kabul edilir.

Yatirim süresi

MADDE 10 – (1) Yatirim projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatirimcilarin talebi ve il müdürlügünün uygun görmesi halinde kendi kaynaklari ile doksan günü asmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Basvuru Sahiplerinde Aranilacak Özellikler

Ekonomik yatirimlar için basvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatirim konularini gerçeklestirmek üzere hazirlanacak proje basvurulari gerçek ve tüzel kisiler tarafindan yapilir.

(2) Basvuru sahibi gerçek ve tüzel kisilerin Bakanlik tarafindan olusturulan çiftçi kayit sistemine veya Bakanlik tarafindan olusturulmus diger kayit sistemlerine son basvuru tarihinden önce kayitli olmasi gerekir.

(3) Ekonomik yatirimlara yönelik proje konularina basvurabilecek gerçek ve tüzel kisilerin idari ve mali açidan kamudan bagimsiz olmasi gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak olduklari sirketler ise bu kapsam disindadir. Ancak bu sirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse orani en fazla % 49 olacaktir.

(4) Ekonomik yatirimlar için son basvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif sirket, limited sirket ve anonim sirket seklinde kurulmus olan sirketler ve bunlarin aralarinda olusturduklari ortakliklar,

b) Tarimsal amaçli kooperatifler, birlikler ile bunlarin üst birlikleri,

ekonomik yatirim konularina tüzel kisilik olarak basvurabilirler.

(5) Dördüncü fikranin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluslar, kurulus tüzüklerinde/ ana sözlesmelerinde belirtilen faaliyet alanlari ile ilgili yatirim konularina basvurabilir.

(6) Dördüncü fikranin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluslarin proje basvurusu, hibe sözlesmesi imzalanmasi ve uygulamalarin gerçeklestirilmesi konularinda yetkili kurullarindan son basvuru tarihinden önce yetki almis olmasi ve bu yetki belgesini proje basvurularinda ibraz etmis olmalari gerekir.

Kimler basvuramaz

MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açiklanan gerçek ve tüzel kisilikler haricindekiler basvuramaz.

BESINCI BÖLÜM

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarlari ve Destekleme Orani

Ekonomik yatirim konularinda yatirim tutari ve destekleme orani

MADDE 13 – (1) Ekonomik yatirim konularinda hibeye esas proje gideri;

a) Bitkisel ürün islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasina yönelik yatirimlardan yas meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatirimlari için 3.000.000 Türk Lirasi, bunun disinda kalan yatirimlar için 1.000.000 Türk Lirasi,

b) Hayvansal ürün islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasina yönelik yatirimlara 3.000.000 Türk Lirasi,

c) Su ürünleri islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasina yönelik yatirimlara 3.000.000 Türk Lirasi,

ç) Hayvansal orjinli gübre islenmesi, paketlenmesi ve depolanmasina yönelik yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi,

d) Alternatif enerji kaynaklari kullanan yeni seralarin yapimina yönelik yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi,

e) Soguk hava deposu yapimina yönelik yeni yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi,

f) Çelik silo yapimina yönelik yeni yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi,

g) Teblig kapsaminda bulunan konularla ilgili tarimsal faaliyetlere yönelik yapilmis veya yapilacak tesislerde kullanilmak üzere; alternatif enerji kaynaklarindan jeotermal ve biyogazdan isi veya elektrik üreten tesisler ile günes verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapimina yönelik yeni yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi,

g) Tarimsal üretime yönelik modern sabit yatirimlardan mantar yetistiriciligi ve kültür balikçiligina yönelik sabit yatirimlara 1.000.000 Türk Lirasi, büyükbas hayvan yetistiriciligine yönelik sabit yatirimlara 1.500.000 Türk Lirasi, küçükbas ve kanatli hayvan yetistiriciligine yönelik sabit yatirimlarda 1.000.000 Türk Lirasini geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diger %50’si oranindaki tutari basvuru sahipleri kendi kaynaklarindan temin etmekle yükümlüdür.

(3) Proje bütçesi KDV (Katma Deger Vergisi) hariç hazirlanir.

(4) Proje toplam tutarinin; yukarida belirlenen hibeye esas proje tutarini asmasi durumunda, artan kisma ait islerin proje sahiplerince ayni katki olarak finanse edilmesi ve yatirim süresi içerisinde tamamlanmasi gerekir. Bu durumun hibe basvurusu ile beraber taahhüt edilmesi sarttir.

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatirim tesislerinin desteklenmesi amaçlandigindan, basvuruda belirtilen proje toplam tutari ile yatirim konusunun tam olarak gerçeklesmesi saglanmalidir.

ALTINCI BÖLÜM

Proje Giderleri

Hibe destegi kapsamindaki proje gider esaslari

MADDE 14 – (1) Bu Teblig kapsaminda hibe destegi verilecek proje giderlerinin;

a) Yatirimci ile akdedilen hibe sözlesmesinden sonra gerçeklestirilmesi,

b) Hibe sözlesmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmis olmasi ve hibe destegi verilecek proje giderleri kapsaminda yer almasi,

c) Hibe sözlesmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm basvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalmasi,

ç) Hibe sözlesmesi ekinde sunulan is planinda öngörülen yatirim süresi içerisinde gerçeklesmesi, hibe destegi kapsamindaki giderlerin Bakanlik tarafindan yayimlanan satin alma kitabinda belirtilen kurallara uygun olarak gerçeklestirilmesi ve belgelere dayandirilmasi,

gerekir.

Gider kalemleri

MADDE 15 – (1) Bu Tebligde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatirim projesinin ayrilmaz bir parçasi ve projenin faaliyete geçmesi için kaçinilmaz olan asagida belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydiyla hibe destegi kapsaminda degerlendirilir.

(2) Yatirim uygulamalarina ait;

a) Insaat isleri alim giderlerine,

b) Makine, ekipman ve malzeme alim giderlerine,

hibe destegi verilir.

(3) Yatirimcilar tarafindan, proje kapsaminda satin alinacak ve hibe destegi verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve insaat isleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapilacak sözlesmeler kapsaminda saglanir.

(4) Yatirimcilar ve ortaklari tarafindan sürekli çalistirilan veya düzenli ya da dönüsümlü olarak ise alinmis kisiler, kamu çalisanlari, kamu kurumlari ile kamu tüzel kisiligini haiz kuruluslar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarini olusturan, hibe destegi verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandirilmali ve proje basvurularinda ayrintili olarak belirtilmelidir.

(6) Hibe sözlesmesine baglanan hibeye esas proje tutari uygulama sürecinde artirilamaz. Ancak sözlesmeye baglanan tutari asmamak kaydiyla gider kalemleri arasinda ilgili maddelerde belirtilen kisit ve limitlere aykiri olmamak üzere aktarimlar yapilabilir.

(7) Yatirimci, hibeye esas proje giderlerinden insaat ve makine ekipmani ayri ayri ihale edebilecegi gibi bu giderlerin tamamini tek bir ihale seklinde de gerçeklestirebilir.

Insaat isleri alim giderleri

MADDE 16 – (1) Program kapsaminda hibe destegi verilecek insaat isleri alim giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçinilmaz olan insaat islerini kapsar.

(2) Yeni yatirim basvurularinda hibeye esas proje gideri sadece insaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soguk hava deposu ve alternatif enerji kaynaklari kullanan sera yatirimlari sadece insaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) Insaatin yapilma yöntemi ile kullanilacak teknolojiyi açiklayan, insaat isleriyle dogrudan ilgili malzeme, isçilik, makine, ekipman kullanim veya is makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrintilarini da ihtiva eden taslak yapim sartnameleri ve uygulama asamalarini süreleriyle birlikte gösterir bir is programi da proje basvurulari ekinde sunulur.

(4) Insaat isleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sihhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunlarin metraj ile kesif özetlerinin hazirlayan tarafindan imzali suretleri incelenmek üzere hibe sözlesmesi ekinde sunulmus olmasi gerekir.

(5) Idari kisimlarla ilgili harcamalar, hibeye esas insaat giderinin %20’sini asamaz.

(6) Idareye ait personel odalari, yatakhane, yemekhane, teshir ve satis reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvari, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak degerlendirilir ve bu maddenin besinci fikrasi geregi islem görür.

(7) Mesken ve benzeri yapilari kapsayan proje basvurulari hibe destegi kapsaminda degerlendirilmez.

(8) Insaat isleri ile ilgili ulusal mevzuat geregince alinmasi gerekli izin, ruhsat, denetim isleri ve uygulamalarda yapilmasi zorunlu olan tüm islemlerin yerine getirilmesinden yatirimcilar sorumludur.

(9) Çelik silo, sera ve soguk hava deposu yatirimlari hariç, tüm yatirimlarda insaat gideri hibeye esas proje tutarinin % 80’inden fazla olamaz.

Makine, ekipman ve malzeme alim giderleri

MADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapilacak yeni makine, ekipman ve malzeme alimlari, üretimi de içeren bir proje bütününün parçasi oldugu takdirde finanse edilir.

(2) Çelik silo, sera ve soguk hava deposu yatirimlari hariç, yeni yatirim basvurularinda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alim giderinden ibaret olamaz.

(3) Tamamlama ile kapasite artirimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarinin tamami makine ve ekipman alim giderinden ibaret olabilir.

(4) Makine ve ekipman alimlarinda, alim bedeli ile proje sahasina teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alim faturasi seklinde düzenlenmesi durumunda hibe destegi verilir. Ayri faturalandirilmasi durumunda sadece mal alim bedeline hibe destegi verilir.

(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik sartname proje basvurulari ekinde sunulur ve projede kullanim amaci belirtilir.

(6) Makine, ekipman ve malzeme alim giderleri kapsaminda, demirbas esya, mobilya, mefrusat alimi gibi giderler ve tesis tamamlandiktan sonra tesisin isletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe destegi verilmez.

(7) Trafo satin alimlari hibe destegi kapsaminda degildir.

(8) Alternatif enerji kaynaklarindan enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hatti satin alimlari hibe destegi kapsaminda degildir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama konusu disinda jeneratör satin alimlari hibe destegi kapsaminda degildir.

Proje kaynaklarindan karsilanamayacak giderler

MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açiklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe destegi kapsami disinda kalan giderler sunlardir:

a) Her türlü borçlanma giderleri.

b) Faizler.

c) Baska bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Kira giderleri.

d) Kur farki giderleri.

e) Arazi, arsa ve bina alim bedelleri.

f) Bina yakit, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.

g) Ayri faturalandirilmis nakliye, montaj giderleri.

g) Bankacilik giderleri.

h) Denetim giderleri.

i) KDV de dahil iade alinan veya alinacak vergiler.

i) Ikinci el mal alim giderleri.

j) Proje yönetim ve danismanlik giderleri.

k) Makine tamir ve parça alim giderleri.

(2) Program kapsaminda; hibe sözlesmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapilan hiçbir harcama karsilanmaz, bu giderlerden dolayi herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

(3) Bakanlik tarafindan yayimlanan satin alma kitabinda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçeklestirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satin alma giderleri, hibeye esas gider kapsaminda olsa dahi hibe desteginden karsilanmaz.

Ayni katkilar

MADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarindan veya isbirligi yapilan kisi ve kuruluslardan herhangi biri tarafindan hibe sözlesmesi öncesi edinilmis arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katki olarak proje yatirim tutarinadahil edilmez.

(2) Hibe sözlesmesi imzalandiktan sonra, hibeye esas proje giderleri disinda kendi kaynaklarini kullanarak yatirimcilar tarafindan bina, malzeme, makine ve ekipman ile isgücüne yönelik olarak yapilacak herhangi bir katki, yatirim süresi içerisinde tamamlanmasi kosulu ile ayni katki olarak degerlendirilecektir. Ancak, is takvimleri ve uygulamalar sirasinda bu katkilarin, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanimlar yapilmadan önce veya eszamanli olarak yatirimci tarafindan tamaminin gerçeklestirilmesi zorunludur. Basvuru sahipleri, bu hususlari basvuru formlarinda taahhüt ederler.

(3) Ayni katkilar hibeye esas proje giderleri kapsaminda öngörülmüs satin alimlardan ayri bagimsiz ihaleler veya gerçeklesmeler seklinde yapilir.

(4) Basvuru asamasinda ayni katki olarak taahhüt edilen islerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçeklestirilmesi sarttir.

(5) Bu kapsamda yapilacak ayni katkilar, yatirimcinin yapmakla yükümlü oldugu katki payinin yerine ikame edilemez.

YEDINCI BÖLÜM

Proje Basvurulari

Basvuru süresi

MADDE 20 – (1) Bu Tebligde belirtilen usul ve esaslara göre hazirlanan basvuru dosyasinin girisi bu Tebligin yayimi tarihinden itibaren altmis gün içerisinde elektronik ag üzerinden yapilir.

(2) Son basvuru tarihi bitiminde elektronik ag basvurular için veri girisine kapatilir.

(3) Yapilan basvurular son haliyle isleme alinir.

Basvuracaklara saglanacak teknik destek

MADDE 21 – (1) Basvuracak gerçek ve tüzel kisiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duyduklari bilgiyi alabilirler.

(2) Il proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazirlanmasinda karsilasilacak sorulara cevap vermekle sinirli olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteligi tasimaz.

(3) Il proje yürütme birimleri, yatirimcilara kesinlikle proje hazirlayamaz.

(4) Bu Tebligde belirtilen esaslara uygun olarak hazirlanacak, programa ait uygulama rehberi, basvuru formlari ve bilgilendirici dokümanlar ile satin alma kitabi www.tarim.gov.tr web sayfasindan temin edilebilir.

(5) Bakanlik tarafindan düzenlenecek egitim, çalistay, bilgilendirme toplantilariyla ve www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi aktarilir.

Basvurulacak yerler

MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kisiler basvurulariniwww.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Basvuru sekli

MADDE 23 – (1) Proje basvurulari;

a) 8 inci maddede belirtilen yatirim konularini gerçeklestirmek amaciyla hazirlanir.

b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kisiler tarafindan yapilir.

c) Bakanlik tarafindan yayimlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazirlanir.

(2) Bu Tebligde belirtilen usul ve esaslara göre hazirlanan basvuru dosyasinin girisi elektronik ag üzerinden yapilir.

(3) Basvurunun gerçeklesmesi için basvuru dosyasinin elektronik ag üzerinden girisinin yapilmasi sarttir.

(4) Elektronik ag, basvuru girisine kapatildiktan sonra basvuru dosyasina belge ilave edilemez, hiçbir belgede düzeltme yapilamaz.

SEKIZINCI BÖLÜM

Proje Basvurularinin Il Düzeyinde Degerlendirilmesi

Il proje degerlendirme komisyonu

MADDE 24 – (1) Program kapsaminda, basvurusu alinan projelerin incelenmesi ve ilk degerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje degerlendirme komisyonu tarafindan yapilir. Basvurularin, teblige, uygulama ve degerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde degerlendirilmesinden il proje degerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) Il proje degerlendirme komisyonunun olusturulma ve çalisma sekilleri valilik tarafindan son basvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. Il proje degerlendirme komisyonu en az bes temsilciden olusur.

(3) Il proje degerlendirme komisyonuna, degerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik destegin verilmesi, tablolarin düzenlenmesi, proje özetlerinin hazirlanmasi, verilerin muhafazasi gibi konularda çalistirilmasi amaci ile diger kamu kurum ve kuruluslarindan personel görevlendirilebilir.

(4) Degerlendirme; son basvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapilacak ilk toplantida belirlenen kriterleregöre elektronik ag üzerinden degerlendirilmeye baslanir.

(5) Komisyon, bu degerlendirmeleri son basvuru tarihini takiben en geç otuz gün içerisinde tamamlar ve komisyonun görevi sona erer.

Yatirim basvurularinin idari uygunluk açisindan incelenmesi

MADDE 25 – (1) Il proje degerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje basvurularini ek-1’de yer alan “Basvurularin Idari Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz ve içeriginin uygun olmasi yönünden inceler.

(2) Idari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içerigi uygun olan basvurular ve ekleri, 26 nci maddede açiklanan, basvuru sahibi ve projenin uygunlugu açisindan degerlendirmeye alinir.

Basvuru sahiplerinin, ortaklarinin ve projelerin uygunlugu açisindan incelenmesi

MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre basvuru sahiplerinin, eger varsa iliskili kurumlarin ve projenin uygunlugunun incelenmesi ek-2’de yer alan “Basvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Degerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapilir.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarinca yapilan uygunluk kontrollerinde elektronik ag üzerinde düzeltme yapilmaz, yaptirilmasi talep edilmez ve uygunluk kriterlerini saglamayan proje basvurulari degerlendirme disinda tutulur. Basvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Degerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen basvurular ön degerlendirmeye alinir.

Basvurularin ön degerlendirme kriterleri açisindan degerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Proje basvurularinin yapilacak ön degerlendirmelerinde; basvuru sahibinin niteligi, yatirim yerinin karakteristigi, istihdam sayisi, yatirim konusu, yatirimin yapilacagi ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayisi, basvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlik kayit sistemine kayit tarihi gibikriterleri göz önüne alinir.

(2) Ekonomik yatirimlara ait ön degerlendirme kriterleri ek-3’te belirtilmistir. Proje ön degerlendirmekriterlerinden toplam olarak altmis ve üzerinde proje puani almis olan basvurular genel degerlendirmeye alinir.

Basvurularin genel degerlendirme kriterleri açisindan degerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Ekonomik yatirimlarda proje ön degerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmis ve üzerinde proje puani almis olan proje basvurulari, degerlendirme rehberi ve ek-4’te yer alan “Genel Degerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandirilir ve bu puanlamalarda;

a) Projenin uygulandigi dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanini saglayacak istikrarli ve yeterli mali kaynaklara sahip olmalari,

b) Teklif edilen projeyi basariyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmalari,

dikkate alinir.

(2) Ayrica, projenin uygunlugu, teklif çagrisinda belirtilen amaçlarla tutarli olmasi, kalitesi, katma degeri, sürdürülebilirligi ve maliyet etkinligi gibi unsurlar da gözetilir.

(3) Genel degerlendirme kriterleri puanlama amaciyla bölümlere ve alt bölümlere ayrilmistir. Her alt bölüme, asagidaki kurallar uyarinca 1 ve 5 arasinda bir puan verilecektir:

1 = Çok zayif,

2 = Zayif,

3 = Yeterli,

4 = Iyi,

5 = Çok iyi.

(4) Ek-4’teki “Genel Degerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapisi ve Proje Gerçeklestirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puani oniki olacaktir. Toplam onikiden daha az puan alindigi takdirde teklifin degerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki “Genel Degerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puani onsekiz olacaktir. Toplam onsekizden daha az puan alindigi takdirde teklifin degerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel degerlendirme kriterlerinden toplam altmisbes ve üzeri puan alan yatirim basvurularinin degerlendirilmesine devam edilir.

Il proje degerlendirme raporu

MADDE 29 – (1) Proje basvurusunda bulunmus ve degerlendirme neticesinde ön degerlendirme kriterlerindenaltmis ve üzeri, genel degerlendirme kriterlerinden de altmisbes ve üzeri puan alan basvurulara ait; ön degerlendirme puaninin %60’i ve genel degerlendirme puaninin %40’i toplanarak elektronik ag üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puani belirlenen basvurular, ilin önceliklerine göre siralanmis sektörel bazdaki proje konularina göre gruplandirilir ve her gruba ait basvurular nihai puanlarina göre siralanarak program teklif listesi hazirlanir. Nihai puanlarin esit olmasi halinde evrak kayit tarih ve numarasina göre daha önce yapilan basvuru tercih edilir. Genel degerlendirme raporu, degerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ag üzerinden alinan çiktisi komisyonca imzalanarak genel müdürlüge gönderilir.

(3) Basvuru sahiplerince elektronik ag üzerinden yapilan basvurular Bakanligin uygun gördügü süre boyunca muhafaza edilir.

Hibe basvurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 30 – (1) Il proje degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirme kriterlerine göre yapilan inceleme sonucu alinan proje basvurularinin reddedilme karari, tüm projelerle ilgili Genel Müdürlük onayi tamamlandiktan sonra il müdürlügü tarafindan proje sahiplerine bildirilir.

(2) Basvuruyu reddetme kararinin asagidaki gerekçelere dayanmasi zorunludur:

a) Basvurunun müracaat tarihinden sonra alinmasi.

b) Basvuru sahibinin ve ortaklarinin tebligde belirtilen sartlara sahip olmamasi.

c) Basvuruya konu faaliyetin program kapsaminda olmamasi.

ç) Sera, çelik silo ve soguk hava depolarinda tamamlama, kapasite artirimi ve teknoloji yenileme için hibe basvurusu yapilmasi.

d) Basvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi asmasi.

e) Hibeye esas proje tutarinin ve talep edilen katkinin duyurulmus olan azami miktari asmasi.

f) Projenin teknik yapilabilirlik, yatirim faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarina uygun olmamasi ve/veya yetersiz olmasi.

g) Basvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarinin birbirleri ile tutarsiz olmasi.

g) Yatirimla ilgili basvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatirim konusu veya yatirim yerinin uyumsuz olmasi.

h) Basvurunun, ön degerlendirme kriterlerine göre belirlenmis minimum puanin altinda kalmasi.

i) Basvurunun, ön degerlendirme kriterlerine göre belirlenmis minimum puanin üzerinde olmasina ragmen genel degerlendirme kriterlerine göre belirlenmis minimum puanin altinda kalmasi.

i) Bütün yatirim konularinda; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayili Sulama Alanlarinda Arazi Düzenlenmesine Dair Tarim Reformu Kanunu kapsaminda konulan serh için ilgili kurumdan yatirim yapilmasinda sakinca olmadigina dair belge alinmis yatirim yerleri ile Organize Sanayi Bölgesi, Tarima Dayali Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Ihtisas Küçük Sanayi Sitesi tarafindan yatirim yerlerine konulan ipotek veya serh hariç yatirim yerinin ipotekli, serhli, icraya verilmis ve mahkemelik olmasi.

j) Kapasite artirimi ve teknoloji yenileme konularinda; mevcut tesisin faaliyeti ile iliskili olarak bankalarca basvuru sahibi adina daha önce kullandirilan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendigine dair belge alinmis olanlar ile program kapsaminda daha önce hibe desteginden yararlanmis olan tesisler için sözlesmeleri geregi konulan serhler hariç yatirim yerinin ipotekli, serhli, icraya verilmis ve mahkemelik olmasi.

k) Basvurunun elektronik ag üzerinden yapilmamis olmasi.

l) Basvurunun bu Teblig ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre eksik veya uygun hazirlanmamasi.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Nihai Degerlendirme Karari ve Hibe Sözlesmesi

Nihai degerlendirme karari

MADDE 31 – (1) Nihai degerlendirme, asagida belirtilen hususlar dikkate alinarak merkez proje degerlendirme komisyonunca yapilir.

a) Komisyonca; Türkiye Istatistik Kurumu ve Kalkinma Bakanliginin belirlemis oldugu illerin tarim alani, kirsal nüfus, tarimsal üretim degeri, isletme sayisi ve sosyo-ekonomik gelismislik endeksi dikkate alinarak illerin katsayisi hesaplanir. Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumunun uygulama illerinin disinda kalan illerin katsayisi ayrica üç ile çarpilmak suretiyle nihai katsayi bulunur. Bu nihai katsayilara göre de illerin yaklasik bütçesi belirlenir.

b) Ilin bütçesinin yeterli olmasi durumunda program teklif listesinde yer alan tüm basvurular yatirim programina alinir.

c) Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan basvurudan baslanarak, o il için belirlenen bütçe kapsaminda sirasi ile diger sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alinir. Tüm sektörlerdeki birinci sirada yer alan projeler programa alindiktan sonra bütçe imkanlari dahilinde ayni yöntem ile diger projeler de programa alinmaya devam edilir.

ç) Illerin varsa artan bütçeleri toplanir ve bütçesi yetersiz olan illere katsayisi oraninda dagitilir. Bu isleme programa ayrilan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatirim programi olusturulur ve nihai degerlendirme karari düzenlenir.

(2) Nihai degerlendirme karari Genel Müdürlügün onayi ile kesinlesir.

(3) Bakanligin bir basvuruyu reddetme ya da hibe vermeme karari kesindir.

Degerlendirme sonuçlarinin açiklanmasi

MADDE 32 – (1) Kesinlesen degerlendirme sonuçlari Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazili olarak bildirilir. Ayrica hibe destegine hak kazanan basvuru sahiplerine ait proje numaralari www.tarim.gov.tr web sitesinde yayimlanarak ilan edilir.

(2) Il müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçlari, basvuru sahiplerine on gün içerisinde teblig eder.

Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazirlanmasi

MADDE 33 – (1) Basvuru asamasinda, tatbikat projelerini hazirlamamis olan proje sahipleri hibe sözlesmesi imzalamadan önce mutlaka basvuru konusu ve amacina uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazirlamak, ilgili yasalar geregince alinmasi gerekli izin, ruhsat ve onay islemlerini tamamlamak zorundadirlar.

(2) Basvuru son tarihi ve nihai degerlendirme kararinin bildirimi arasinda geçen sürede olusacak girdi fiyatlarindaki degisimlerden dolayi ve/veya tatbikat projelerinin hazirlanmasi asamasinda proje sahipleri hibe sözlesmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

a) Bütçe degisiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarinda bir artirima neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarinda artirim yapmamak sartiyla toplami olusturan gider kalemleri arasindaki degisiklikleri içerebilir.

b) Hibeye esas proje tutarinin üzerinde bütçe artirim talepleri ancak proje basvuru sahibinin bu miktar isi ayni olarak hibe destegi disinda %100 kendisinin gerçeklestirmesi kosuluyla kabul edilebilir.

(3) Hibe sözlesmesi öncesi yatirim yeri degisikligi de dahil basvuruya esas projede yapilacak degisikliklerin onaylanmasi il müdürlügünün yetkisindedir.

(4) Yapilacak degisiklikler projenin konusunda, amacinda ve niteliginde bir degisiklige neden olamayacagi gibi degerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasina neden olamaz.

Hibe sözlesmesi

MADDE 34 – (1) Hibe sözlesmesi, il müdürü ile hibe basvuru sahibi arasinda akdedilir.

(2) Hibe sözlesmesi içerik ve formati Bakanlik tarafindan yayimlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(3) Basvuru sahipleri hibe sözlesmesi asamasinda elektronik ag üzerinden girisleri yapilan bilgi ve belgeler ile bu Tebligin 33 üncü maddesi geregince yapilan degisiklikler ve hibe sözlesmesi ekinde bulunmasi gereken diger belgeleri de kapsayacak dosya sunacaktir. Sunulan bilgi ve belgeler imzali/parafli olacaktir.

(4) Basvuru sahiplerinin hibe kaynaklarindan yararlanabilmesi için hibe sözlesmesi eki dokümanlari tamamlayarak hibe sözlesmesini imzalamasi önkosuldur.

(5) Kendilerine yapilan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/5/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözlesmesi imzalamayan basvuru sahiplerinin proje basvurulari ve bunlara iliskin degerlendirme sonuçlari iptal edilir.

(6) Basvuru sahibi tarafindan teslim edilen hibe sözlesmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa karsilikli müzakere edilerek hibe sözlesmesi imzalanir.

(7) Programa alinan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe basvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözlesmesinin imzalanmasindan önce tespit edilmesi halinde söz konusu basvuru sahipleri ile hibe sözlesmesi imzalanmaz.

Hibe sözlesmelerinde teminat alinmasi

MADDE 35 – (1) Ekonomik yatirimlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarinin %10’u tutarinda süresiz limitdahilinde banka teminat mektubunu hibe sözlesmesi ile birlikte il müdürlügüne verir veya hibe sözlesmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarinin % 5’ini il müdürlügü adina açilacak bir hesaba yatirir. Il müdürlügü tarafindan teminat mektuplarinin teyidi alindiktan sonra, defterdarlik muhasebe müdürlügüne muhafazasi için teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarinin toplam tutari, hibeye esas proje tutarinin %10’undan az olmamak kaydi ile birden fazla bankadan teminat mektubu alinabilir.

(3) Nihai raporun onaylanmasi ve son ödemenin gerçeklesmesini takiben yatirimcinin, SGK prim borcu ile vadesi geçmis vergi borcu olmadigina dair ilgili kurumlardan aldigi belgeler ile birlikte il müdürlügüne müracaati halinde teminat mektubu veya hesaba yatirilan tutar kendisine iade edilir.

(4) Hibe sözlesmesinin, sözlesmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatirimciya herhangi bir hibe ödemesi yapilip yapilmadigina bakilmaksizin teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adina irat kaydedilir.

Hibe sözlesmesi akdi

MADDE 36 – (1) Hibe sözlesmesi, il müdürlügü ve basvuru sahibi arasinda iki adet olarak akdedilir. Hibe sözlesmesinin taraflarca imzalanmis metninin bir adedi ve ekleri il müdürlügünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutari

MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktari hibe sözlesmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktir. Hibe sözlesmesinde yer alan azami tutar üst limit niteligindedir. Hibenin nihai tutari, fiili gerçeklesmeler ve tahakkuklar sonrasinda ortaya çikar.

(2) Hibe miktari, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve orani kesinlikle asamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözlesmesi kosullarina uygun olarak icra etmedigi takdirde Bakanligin ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözlesmesini feshetme hakki saklidir. Bu durumda Bakanlik, ayrica hibe miktarini azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarindan ödenmis olan meblaglarin tamamen veya kismen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözlesmeleri devredilemez. Ancak yatirim sahibinin vefati halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçilar ile hibe sözlesmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Uygulamalar, Satin Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarinin izlenmesi

MADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözlesmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyi hibe sözlesmesi hükümlerine göre il müdürlügünün bilgisi dahilinde süresi içerisinde uygulamaya baslar.

(2) Projelerin uygulamalarinin kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapilir. Gerek duyulmasi halinde il proje yürütme birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanlari da görev alabilir.

(3) Proje uygulamalarinin kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyuldugunda Genel Müdürlükçe de yapilir.

(4) Yatirimcilar, proje ile ilgili gelismeleri içeren ilerleme raporlarini üç ayda bir il müdürlügüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte isyeri açma ve çalisma ruhsati, yapi kullanma izin belgesi, demirbas kayit listesi, yatirima ait fotograflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlügüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Proje uygulamalarinin Teblig ve hibe sözlesmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediginin tespiti halinde, bu durum tutanaga baglanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamalarin hibe sözlesmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlügü tarafindan bir ihtar yazisi yazilir ve konu hakkinda Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.

(6) Yazinin karsi tarafa teblig tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Teblig ve hibe sözlesmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediginin tespit edilmesi halinde il müdürlügü fesih için Genel Müdürlügün uygun görüsü dogrultusunda hibe sözlesmesinin fesih islemini baslatir.

Satin alma ve uygulama sözlesmeleri

MADDE 40 – (1) Yatirimcilar, proje uygulamasinda hibe kapsaminda yapacaklari insaat, makine, ekipman ve malzeme satin alma islemlerinde Bakanlik tarafindan yayimlanan satin alma kitabinda belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatirimcilar tarafindan hazirlanacak ihale dokümanlari kesif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözlesmeleri tutarlari ve uygulamalara iliskin hakedis tutarlari, hibe sözlesmesinde o gider için belirtilmis tutarin kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Yatirimcilar, hibe sözlesmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptiklari insaat, makine, ekipmanve malzeme alimlarina iliskin ihaleye esas satin alma belgelerinin asli ve bir suretini yüklenicilerle sözlesme yapmadan önce il müdürlügüne verirler. Yatirimcilar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmis vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmis prim borcu olmadigina dair belgeyi de ihale dosyasinda ibraz etmek zorundadir.

(4) Il müdürlügü ihaleye esas satin alma belgelerini bes is günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadigi yatirimciya yazili olarak bildirilir ve ihaleye esas satin alma belgelerinin asli yatirimciya iade edilir.

(5) Satin alma isleminin il müdürlükleri tarafindan uygun bulunmasindan sonra, yatirimcilar, yüklenici ile sözlesme yaparak siparis mektubunu düzenler.

(6) Il proje yürütme birimi tarafindan incelenen satin alma belgelerinin uygun bulunmamasi durumunda, yatirimci satin alma islemini uyarilar dogrultusunda yeniler.

(7) Yatirimcilar, siparis mektuplari ile imzalanan uygulama sözlesmelerinin asli ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslina uygunlugu onaylandiktan sonra belgelerin asillari yatirimciya iade edilir.

(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satin alma belgelerini inceler.

Proje harcamalarinin kontrolü

MADDE 41 – (1) Yatirimcilar, satin alinan insaat, makine ve ekipman alim islerine ait fiili gerçeklesmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlügüne teslim ederler.

(2) Il Müdürlügüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbes gün içerisinde mevzuat, hibe sözlesmesi ve proje amaçlarina uygunlugu açisindan kontrol edilip onayladiktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanina girisi yapilir. Her ay sonunda o aya ait hakedis bilgilerini içeren veri tabani çiktisi onaylanarak üst yazi ekinde Genel Müdürlüge gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapilmaz. Son ödeme tutari da hibeye esas proje tutarinin % 20’sinden az olamaz.

Ödemeler

MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafindan internet ortaminda olusturulmus veri tabanina il müdürlüklerince uygun görülerek girisleri yapilan hakedisler Genel Müdürlükçe yatirimcinin hesabina aktarilir.

(2) Ayni katkilarin son ödeme talebinden önce yatirimci tarafindan belgelendirmek suretiyle yerine getirilmis olmasi gereklidir.

(3) Asillarina uygunlugu onaylanmis ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlügü tarafindan muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere ister.

(4) Program kapsaminda, Bakanlikça ve yatirimcilarca yapilacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirasi olarak yapilir.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tahsilat Genel Tebligi (Seri:A Sira No:2) geregince yatirimci tarafindan her ödemede ve teminatin iadesi asamasinda vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadigina dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmis prim borcu olmadigina dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Proje hesaplari

MADDE 43 – (1) Yatirimci, projenin uygulanmasina iliskin hesaplara ait kayitlari düzenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.

Hibe sözlesmesinde yapilacak degisiklikler

MADDE 44 – (1) Hibe sözlesmesinin imzalanmasindan sonra, projenin uygulamasini zorlastiracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep, kamulastirma, imar plan degisikligi ve yasal mevzuat degisikligi söz konusu ise, hibe sözlesmesi uygulamanin herhangi bir safhasinda mevzuata uygun olarak degistirilebilir.

(2) Proje degisiklikleri satin alma öncesinde ve sonrasinda teknik gereklilik hallerinde yapilabilir. Satin alma isleminden sonra yapilacak degisiklikler için Genel Müdürlügün uygun görüsü alinir. Proje degisiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarinda bir artisi öngöremez.

(3) Hibe sözlesmesi imzalandiktan sonra mücbir sebep, kamulastirma, imar plan degisikligi ve yasal mevzuat degisikligi olmadikça yatirim yeri degistirilemez ve degerlendirme kriterleri bakimindan toplam proje puanini azaltacak degisiklikleri içeremez. Projenin konusu ve amaci ise hiç bir sekilde degistirilemez. Yer degistirme gerekmesi halinde Bakanligin yazili onayi alinmasi gerekir.

Bütçe içi degisiklikler

MADDE 45 – (1) Hibe sözlesmesinde bütçe içi degisiklikler, hibeye esas proje tutarinda bir artisa yol açmamak ve projenin temel amacini etkilememek sartiyla satin alma isleminden önce bir kez yapilabilir.

(2) Bütçe içi degisiklikler, makine, ekipman, malzeme ve insaat isleri bütçe kisitlarina aykiri olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutari içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve insaat islerine ait bütçe kalemleri arasindaki degisiklikler, aktarim yapilacak bütçe kalemi tutarinin en fazla % 20’si oraninda degisiklik gerçeklestirilebilir.

(4) Yukarida belirtilen bütçe revizyonlarinda, yatirimci bütçe degisikligi talebini gerekçeleri ile birlikte il müdürlügüne bildirir. Il müdürlügü tarafindan uygun görülen bütçe revizyonlari takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna islenir.

(5) Bütçe içi degisiklikler ayni katkiyi kapsamaz.

Uygulama sorumlulugu

MADDE 46 – (1) Yatirimlarin proje amaçlarina uygun olarak yapilmasindan, uygulamalarin hibe sözlesmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçeklestirilmesinden, dogru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasindan yatirimcilar sorumludur.

(2) Yatirimcilarca gerçeklestirilecek projelerin amaçlarina uygun olarak yapilmasindan, uygulamalarin hibe sözlesmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçeklestirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanmasindan ve birer suretinin muhafazasindan il müdürlükleri sorumludur.

Proje ile saglanan ekipmanlarin mülkiyeti

MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözlesmesi kapsaminda saglanmis tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diger malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacini proje yatiriminin bitiminden itibaren bes yil içinde degistiremez.

(2) Hibe sözlesmesi kapsaminda saglanmis tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacinin proje yatiriminin bitiminden sonraki bes yil içerisinde degistirildiginin il müdürlügü tarafindan tespiti halinde, ödenen hibe tutari 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammi ile birlikte yatirimcidan tahsil edilir.

ONBIRINCI BÖLÜM

Denetim ve Cezai Hükümler

Denetim

MADDE 48 – (1) Program kapsaminda yapilan tüm islemler Bakanlik Rehberlik ve Teftis Baskanligi tarafindan denetlenir. Bu denetimler sirasinda yapilan islemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Cezai hükümler

MADDE 49 – (1) Haksiz yere yapilan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammi oranlari dikkate alinarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alinir. Haksiz ödemenin yapilmasinda ödemeyi saglayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kisiler, geri alinacak tutarlarin tahsilinde müstereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapilan ödemeler hariç, haksiz yere yararlandigi tespit edilen üreticiler, bes yil süreyle hiçbir destekleme programindan yararlandirilmazlar.

ONIKINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Diger desteklerden yararlanma

MADDE 50 – (1) Basvuruya esas projenin hibe destegi disinda kalan kismi için, Bakanligin ve diger kamu kurum ve kuruluslarinin desteklerinden yararlanilamaz.

Programin uygulanmasina iliskin yayinlar

MADDE 51 – (1) Bu Teblig geregi, programin genel uygulama usul ve esaslarina açiklik getirmek, destek saglamak amaciyla Genel Müdürlük tarafindan çikarilan uygulama rehberi, satin alma kitabi ve genelgelerwww.tarim.gov.tr web adresinde yayimlanir. Bu yayimlar Tebligde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarini belirler. Tebligde ve bu yayimlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlügün görüs ve talimatlari geçerlidir.

Sektörel bazda proje konularina göre il önceliklerinin yayimlanmasi

MADDE 52 – (1) Illerin bu Teblig ekinde yer alan sektörel bazdaki proje konularina ait öncelik siralamalari tebligin yayimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde www.tarim.gov.tr web adresinde yayimlanir.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Teblig hükümlerini Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakani yürütür.

Teblige ve eklerine asagidaki adresten ulasabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-10.htm

 

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ

KATAR-1. TÜRK ÜRÜNLERİ SERGİSİ

KATAR-1. TÜRK ÜRÜNLERİ SERGİSİ

Türkmenistan HEK II. Toplantısı, Gündeme Gelen Önemli Konular

Türkmenistan HEK II. Toplantısı, Gündeme Gelen Önemli Konular

Tacikistan Vizede Yeni Uygulama

Tacikistan Vizede Yeni Uygulama

Türkiye-Uganda İlişkileri

Türkiye-Uganda İlişkileri

MOLDOVA PARLAMENTOSUNDA KABUL EDİLEN İŞ GÖÇÜYLE İLGİLİ

MOLDOVA PARLAMENTOSUNDA KABUL EDİLEN İŞ GÖÇÜYLE İLGİLİ

KDC GOMA TARIM FUARI(KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARIM FUARI

KDC GOMA TARIM FUARI(KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARIM FUARI

İTALYA, FLORANSA YARATICILIK FESTİVALİ

İTALYA, FLORANSA YARATICILIK FESTİVALİ

TURKİYE-BURKİNA FASO KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 1.K.E.K TOPLANTISI

TURKİYE-BURKİNA FASO KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 1.K.E.K TOPLANTISI

SAKARYA ET KOMBİNASI SIĞIR,PAÇA,KEMİK YUMUŞAK MADDE B.HAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

SAKARYA ET KOMBİNASI SIĞIR,PAÇA,KEMİK YUMUŞAK MADDE B.HAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

Suriye'ye Bitki ve Bitkisel Ürünler İhracatı

Suriye'ye Bitki ve Bitkisel Ürünler İhracatı

‘Intrade Malaysia 2009’ Fuarı

‘Intrade Malaysia 2009’ Fuarı

Bulgaristan Yabancılar Yasası’nda Değişiklik

Bulgaristan Yabancılar Yasası’nda Değişiklik

Cibuti Vize Anlaşması Hk.

Cibuti Vize Anlaşması Hk.

Moğolistan´da yerleşik

Moğolistan´da yerleşik

Norveç’e Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Norveç’e Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Bosna-Hersek 4. Türk Ürünleri Sergisi - 4–7 Kasım 2009

Bosna-Hersek 4. Türk Ürünleri Sergisi - 4–7 Kasım 2009

SIĞIR PAÇA KEMİKYUMUŞAK MAD.-B.BAŞHAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

SIĞIR PAÇA KEMİKYUMUŞAK MAD.-B.BAŞHAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

ÜRDÜN /4.GELENEKSEL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA KONFERANSI.

ÜRDÜN /4.GELENEKSEL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA KONFERANSI.

IRAK-Vize işlemleri Hakkında.

IRAK-Vize işlemleri Hakkında.

SIRBİSTAN TİCRET HEYETİ ZİYARETİ

SIRBİSTAN TİCRET HEYETİ ZİYARETİ

Tacakistanda yaşanan salgın hastalık haberleri üzerine

Tacakistanda yaşanan salgın hastalık haberleri üzerine

Kazakistan Tarımsal İş Birliği Projeleri

Kazakistan Tarımsal İş Birliği Projeleri

1.Çeltik Sempozyumu 24-25 Eylül’de İpsala Ticaret Borsasında yapılacak.

1.Çeltik Sempozyumu 24-25 Eylül’de İpsala Ticaret Borsasında yapılacak.

TÜRKMENİSTAN 2009 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU

TÜRKMENİSTAN 2009 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU

Kırgızistan ve Özbekistan'a ilişkin Bilgi notu talebi

Kırgızistan ve Özbekistan'a ilişkin Bilgi notu talebi

Moğolistan Ziyareti ve Türk- Moğol İş Konseyi Ortak Toplantısı

Moğolistan Ziyareti ve Türk- Moğol İş Konseyi Ortak Toplantısı

Türk-İran İş Konseyi IX: Ortak Toplantısı

Türk-İran İş Konseyi IX: Ortak Toplantısı

ANKARA ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNGİLTEREDE İŞ KURACAK VATANDAŞLARIMIZA

ANKARA ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNGİLTEREDE İŞ KURACAK VATANDAŞLARIMIZA

Ukrayna ile Ticaret Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Ukrayna ile Ticaret Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Pakistan /Engeneering Asia 2010

Pakistan /Engeneering Asia 2010

Kosgeb kredi faiz desteği

Kosgeb kredi faiz desteği

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Birinci Uluslararası Ürdün Konferansı

Birinci Uluslararası Ürdün Konferansı

İSEDAK İŞ FORUMU

İSEDAK İŞ FORUMU

Kırsal Kalknma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 5.ve Son Etap Hibe Desteği

Kırsal Kalknma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 5.ve Son Etap Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sakatat İhalesi

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sakatat İhalesi

Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi

Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi

MACARİSTAN ZİYARETİ

MACARİSTAN ZİYARETİ

Et Balık Kurumu İhalesi

Et Balık Kurumu İhalesi

Polonya Hazine Bakanlığının 2008-2011 dönemi özelleştirme programı

Polonya Hazine Bakanlığının 2008-2011 dönemi özelleştirme programı

8.Sanayi Kongresi ve Sergisi

8.Sanayi Kongresi ve Sergisi

Türk -Kuveyt İş Forumu

Türk -Kuveyt İş Forumu

İş Gücü Piyasası Bilgileri Anketi

İş Gücü Piyasası Bilgileri Anketi

Türk Kuveyt İş Formu

Türk Kuveyt İş Formu

Sakarya Deftardarlığı İlan

Sakarya Deftardarlığı İlan

İktisadi Kalkınma Vakfı Vize Projesi

İktisadi Kalkınma Vakfı Vize Projesi

Anonim ve Limited Şirket Sermayeleri

Anonim ve Limited Şirket Sermayeleri

Türkiye İklimlendirme Meclisinin ISK -Sodex Fuarını bilgilendirmesi

Türkiye İklimlendirme Meclisinin ISK -Sodex Fuarını bilgilendirmesi

Kasaplık Gövde Etlerinde Standart Uygulaması

Kasaplık Gövde Etlerinde Standart Uygulaması

Et Balık Kurumu Sakadat İhalesi

Et Balık Kurumu Sakadat İhalesi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının Maraş Biberi yazısı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının Maraş Biberi yazısı

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için en güzel yarışma 3.defa karşınızda

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için en güzel yarışma 3.defa karşınızda

Avrupa Kobi Haftası Girişimcilik Video Ödülü

Avrupa Kobi Haftası Girişimcilik Video Ödülü

Karadeniz Birlik Fabrika ve Arazi Satışı

Karadeniz Birlik Fabrika ve Arazi Satışı

Bahreyn'in İş Birliği Talebi

Bahreyn'in İş Birliği Talebi

İngiltere Ticaret Heyeti

İngiltere Ticaret Heyeti

2010 Yılı Desteklemeleri

2010 Yılı Desteklemeleri

Irak ile Olası İşbirlikleri

Irak ile Olası İşbirlikleri

Türkiye-Tacikistan Vize Muafiyeti Anlaşması’na ilişkin hususlar

Türkiye-Tacikistan Vize Muafiyeti Anlaşması’na ilişkin hususlar

SATSO Hannover Messe Endüstri Fuarına ziyaret gezisi

SATSO Hannover Messe Endüstri Fuarına ziyaret gezisi

Bosna Hersek Enerji Üretim Projeleri

Bosna Hersek Enerji Üretim Projeleri

Türk Lübnan Ekonomi Forumu

Türk Lübnan Ekonomi Forumu

Yurt dışında Yatırım Bilgi Sayfaları

Yurt dışında Yatırım Bilgi Sayfaları

İş Dünyasından İstihdam Açıklaması

İş Dünyasından İstihdam Açıklaması

Fındık Üreticilerine Yapılan Alan Bazlı Gelir Desteği Süresi Uzatıldı

Fındık Üreticilerine Yapılan Alan Bazlı Gelir Desteği Süresi Uzatıldı

TOBB -Halk Bankası Kredi Anlaşması imzalandı.

TOBB -Halk Bankası Kredi Anlaşması imzalandı.

İGEME ihracat Günlüğü

İGEME ihracat Günlüğü

Türk Bahreyn İş Konseyi 4. Ortak Toplantısı

Türk Bahreyn İş Konseyi 4. Ortak Toplantısı

Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Oranına Göre Yapılacak Fiyat İndirimleri

Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Oranına Göre Yapılacak Fiyat İndirimleri

Sakarya Ticaret Borsası Üyelerine duyurulur.

Sakarya Ticaret Borsası Üyelerine duyurulur.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden ilan

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden ilan

Et Balık Kurumu Sakarya Kombinası Deri ve Sakadat ihalesi

Et Balık Kurumu Sakarya Kombinası Deri ve Sakadat ihalesi

Irak Eğitim Sektöründe Yatırım Fırsatları

Irak Eğitim Sektöründe Yatırım Fırsatları

İran Yabancı Yatırımları Teşvik Kurumu tarafından 22.23 Mayıs 2010 tarihinde Şirazda fuar ve seminer düzenlenecektir.

İran Yabancı Yatırımları Teşvik Kurumu tarafından 22.23 Mayıs 2010 tarihinde Şirazda fuar ve seminer düzenlenecektir.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı basın bildirisi

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı basın bildirisi

Uluslararası Arap sanayi Forumu Doha / Katar

Uluslararası Arap sanayi Forumu Doha / Katar

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gülün 13-16 Haziran 2010 tarihinde G.Kore ziyareti

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gülün 13-16 Haziran 2010 tarihinde G.Kore ziyareti

Türk -Romen İş Konseyi Toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde Bükreş'te düzenlenecektir.

Türk -Romen İş Konseyi Toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde Bükreş'te düzenlenecektir.

Libya Ulusal Değirmenler ve Yem Şirketi

Libya Ulusal Değirmenler ve Yem Şirketi

Koçaş tarım İşletymesi Müdürlüğü Reforme Sığır İhalesi

Koçaş tarım İşletymesi Müdürlüğü Reforme Sığır İhalesi

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü reforme koyun, kuzu satış ihalesi

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü reforme koyun, kuzu satış ihalesi

1. Uluslar arası Yatırım Forumu- Astana Invest 2010”

1. Uluslar arası Yatırım Forumu- Astana Invest 2010”

21. Bangladeş Giyim Tekstil Fuarı

21. Bangladeş Giyim Tekstil Fuarı

‘India-Chem 2010’ Etkinliği

‘India-Chem 2010’ Etkinliği

Şirket Tescili -Irak

Şirket Tescili -Irak

İş Ortaklığı Teklifi

İş Ortaklığı Teklifi

Endoneya'nın Türk vatandaşlarına sınırda vize ita etmesi

Endoneya'nın Türk vatandaşlarına sınırda vize ita etmesi

Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı

Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü B.Baş deri ihalesi

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü B.Baş deri ihalesi

Et Balık Kurumu sakarya Kombinası Sakatat İhalesi

Et Balık Kurumu sakarya Kombinası Sakatat İhalesi

Koçaş tarım İşletmesi Müdürüğü Reforme sığır ihalesi.

Koçaş tarım İşletmesi Müdürüğü Reforme sığır ihalesi.

Hayat Boyu Ögrenme Programı Hibe

Hayat Boyu Ögrenme Programı Hibe

Sakarya Ticaret Borsası Geleneksel İftarı

Sakarya Ticaret Borsası Geleneksel İftarı

TOBB'dan Pakistan'a Yardım Kampanyası

TOBB'dan Pakistan'a Yardım Kampanyası

TMO 2010/2011 dönemi Mısır alım fiyatı açıklandı

TMO 2010/2011 dönemi Mısır alım fiyatı açıklandı

RF 'ında İş Yapma Çalıştayı

RF 'ında İş Yapma Çalıştayı

SATSO Gürcistan Ülke Günü Toplantısı

SATSO Gürcistan Ülke Günü Toplantısı

Et Balık Kurumu B.Baş Deri İhalesi

Et Balık Kurumu B.Baş Deri İhalesi

Suriye Yatırım Konferansı

Suriye Yatırım Konferansı

Doğulinki Konferansı

Doğulinki Konferansı

Kanada Ticaret Heyeti

Kanada Ticaret Heyeti

AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı

AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje Hazırlama Eğtimi

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje Hazırlama Eğtimi

Moldova /Yatırım Özelleştirme

Moldova /Yatırım Özelleştirme

Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk Fidancılık ve Süs Bitkileri Fuarı

Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk Fidancılık ve Süs Bitkileri Fuarı

Reforme Toklu Satış İhalesi

Reforme Toklu Satış İhalesi

Sakarya ET Balık Kurumu Kombinası Sakadat İhalesi

Sakarya ET Balık Kurumu Kombinası Sakadat İhalesi

Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESİ

ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESİ

Uluslararası İş Birliği Platformu

Uluslararası İş Birliği Platformu

Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu

Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu

Besicilere Duyurulur

Besicilere Duyurulur

Pazara Giriş Faaliyetleri

Pazara Giriş Faaliyetleri

İran /Erdebil Eyaleti Ziyareti

İran /Erdebil Eyaleti Ziyareti

SS Eskişehir Pancar Ekicileri Koopertifinden Duyurusu

SS Eskişehir Pancar Ekicileri Koopertifinden Duyurusu

Azerbaycan/Devlet ve Özel Sektördeki Yatırım Alanları

Azerbaycan/Devlet ve Özel Sektördeki Yatırım Alanları

Azerbaycan yatırımcılar Zirvesi 2011

Azerbaycan yatırımcılar Zirvesi 2011

Rusya’nın Dünya Gıda sisteminde Gelecekteki Rolü Konulu Konferans

Rusya’nın Dünya Gıda sisteminde Gelecekteki Rolü Konulu Konferans

Portekiz Ziyareti/Türk-Portekiz İş Konseyi Toplantısı

Portekiz Ziyareti/Türk-Portekiz İş Konseyi Toplantısı

Irak’ta Firma Kurulumu

Irak’ta Firma Kurulumu

Irakta Çalışma İzinleri

Irakta Çalışma İzinleri

ÖZBEKİSTAN / FUAR

ÖZBEKİSTAN / FUAR

Azerbaycan/CEIBC

Azerbaycan/CEIBC

MACARİSTAN VATANDAŞLARINA 90 GÜN İKAMET SÜRELİ BANDROL VİZESİNİN İTASI (25.02.2011

MACARİSTAN VATANDAŞLARINA 90 GÜN İKAMET SÜRELİ BANDROL VİZESİNİN İTASI (25.02.2011

I. BATI AFRİKA YATIRIM FORUMU

I. BATI AFRİKA YATIRIM FORUMU

MISIR’DAKİ TÜRK YATIRIMCILARI

MISIR’DAKİ TÜRK YATIRIMCILARI

KARADENİZ KALKINMA BANKASI HEYETİ

KARADENİZ KALKINMA BANKASI HEYETİ

TÜRK-SLOVEN İŞ FORUMU

TÜRK-SLOVEN İŞ FORUMU

Polonya Vatandaşlarına 90 Gün İkamet Süreli Bandrol Vizesinin İtası Hk.

Polonya Vatandaşlarına 90 Gün İkamet Süreli Bandrol Vizesinin İtası Hk.

ANFAŞ FRESHANTALYA 2011 FUARI

ANFAŞ FRESHANTALYA 2011 FUARI

BORSAMIZA AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

BORSAMIZA AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

BESİCİ ÜYELERİMİZE DUYRULUR.

BESİCİ ÜYELERİMİZE DUYRULUR.

FUAR

FUAR

İşbirliği İmkanı

İşbirliği İmkanı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Park Yeri 29.03.2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Park Yeri 29.03.2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Kimya Sanayi Anket Çalışması

Kimya Sanayi Anket Çalışması

Sakatat İhalesi - ET VE BALIK KURUMU

Sakatat İhalesi - ET VE BALIK KURUMU

Reform Sığır Satış İhalesi

Reform Sığır Satış İhalesi

ALLWORLD TÜRKİYE 25 YARIŞMASI

ALLWORLD TÜRKİYE 25 YARIŞMASI

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

İHRACATIN FİNANSMANI VE SİGORTASI

İHRACATIN FİNANSMANI VE SİGORTASI

ARPA SATIŞI

ARPA SATIŞI

KARADENİZBİRLİK Fabrika satışı

KARADENİZBİRLİK Fabrika satışı

Makbuz senedine dayalı kredi duyurusu (Mısır)

Makbuz senedine dayalı kredi duyurusu (Mısır)

ET BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.Baş Deri İhalesi

ET BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.Baş Deri İhalesi

Türk Firmalarının Alacakları

Türk Firmalarının Alacakları

2011/2012 DÖNEMİNDE çeltik makbuz senedine dayalı krediler

2011/2012 DÖNEMİNDE çeltik makbuz senedine dayalı krediler

Kurban Vecibesinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yapılması

Kurban Vecibesinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yapılması

Kuzey Yunanistan bilgi notu

Kuzey Yunanistan bilgi notu

COĞRAFİ İŞARET

COĞRAFİ İŞARET

Erkek Sığır Satışı

Erkek Sığır Satışı

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

Cumhurbaşkanımızın Hollanda ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Hollanda ziyareti

Suudi Arabistan Ticaret Heyetine Vizeleri

Suudi Arabistan Ticaret Heyetine Vizeleri

V.RECCA DUYURUSU

V.RECCA DUYURUSU

YÜNANİSTAN DA ÖZELLEŞTİRME SATI ALMA VE İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI

YÜNANİSTAN DA ÖZELLEŞTİRME SATI ALMA VE İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI

10 Adımda Basra ve Irak ın Güney vilayetleri İş Rehberi

10 Adımda Basra ve Irak ın Güney vilayetleri İş Rehberi

Sigorta primleri

Sigorta primleri

TMO FINDIK DEPOLARI

TMO FINDIK DEPOLARI

Polonya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti

Polonya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti

Reforme Sığır Satış İhalesi

Reforme Sığır Satış İhalesi

MARMARA KALİTE GÜNLERİ

MARMARA KALİTE GÜNLERİ

Sakatat İhalesi

Sakatat İhalesi

ŞENPİLİÇ

ŞENPİLİÇ

Reform sığır satışı

Reform sığır satışı

Japonya Ticaret Heyeti

Japonya Ticaret Heyeti

GIDA 2012-20. ULUSLAR ARASI GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

GIDA 2012-20. ULUSLAR ARASI GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

Ortadoğu Helal Gıda Sergisi

Ortadoğu Helal Gıda Sergisi

Tüketici Ürünleri Fuarı

Tüketici Ürünleri Fuarı

IV.Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

IV.Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

Yunanistan`da yerleşik "Eurodinamic Co. Agricultural-General Trading"

Yunanistan`da yerleşik "Eurodinamic Co. Agricultural-General Trading"

EPTTAVM E-Ticaret Portalı

EPTTAVM E-Ticaret Portalı

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

KEİ Vergi Forumu

KEİ Vergi Forumu

Tacikistan Sugdh Bölgesi Yatırım Fırsatları Forumu

Tacikistan Sugdh Bölgesi Yatırım Fırsatları Forumu

Brezilya

Brezilya

Ot, Yaprak, Sap ve saman ithalatı

Ot, Yaprak, Sap ve saman ithalatı

Mısır Satışı Hk.

Mısır Satışı Hk.

Slovenya 46.Celje Fuarı

Slovenya 46.Celje Fuarı

11.ULUSLARARASI TARIM TARIMSAL MEKANİZASYON VE TARLA TEKNOLOJİLERİ FUARI

11.ULUSLARARASI TARIM TARIMSAL MEKANİZASYON VE TARLA TEKNOLOJİLERİ FUARI

Inıtial Public Offering-IPO 2013 Summit / Polonya

Inıtial Public Offering-IPO 2013 Summit / Polonya

Uluslararası Yatırım Forumu

Uluslararası Yatırım Forumu

DANİMARKA-TÜRKİYE İşbirliği Fırsatları ve Nerworkinğ Yemeği

DANİMARKA-TÜRKİYE İşbirliği Fırsatları ve Nerworkinğ Yemeği

Sakatat İhalesi

Sakatat İhalesi

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Kazakistan Traımı Geliştirme Programı

Kazakistan Traımı Geliştirme Programı

Bosna Hersek Yatırım Olanakları

Bosna Hersek Yatırım Olanakları

Kuzey Afrika Dünya Yatırım Konferansı

Kuzey Afrika Dünya Yatırım Konferansı

Türk-İran İş Forumları

Türk-İran İş Forumları

Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması

Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması

Cezayir'e yatırım yapmak ve /veya şirket kurmak isteyebilecek şirketlet

Cezayir'e yatırım yapmak ve /veya şirket kurmak isteyebilecek şirketlet

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

Lüksemburg ve Belçika Heyet Ziyaretleri

Lüksemburg ve Belçika Heyet Ziyaretleri

Brezilya

Brezilya

Reforme Erkek Toklu ve kuzu Satış İhalesi

Reforme Erkek Toklu ve kuzu Satış İhalesi

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

MISIR SATIŞ FİYATI

MISIR SATIŞ FİYATI

Karkas alım fiatları

Karkas alım fiatları

5.Türkmenistan Uluslararası Yatırım Formu

5.Türkmenistan Uluslararası Yatırım Formu

15.ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

15.ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Tayvan Mükemmelliği Yakalama Organizasyonu

Tayvan Mükemmelliği Yakalama Organizasyonu

2.İİT Helal Gıda Fuar VE KONGRESİ

2.İİT Helal Gıda Fuar VE KONGRESİ

Hong Kong -Gıda Sektör Raporu

Hong Kong -Gıda Sektör Raporu

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

Deri ve Sakatat ihalesi

Deri ve Sakatat ihalesi

SelectUSA 2013 Yatırım zirvesi

SelectUSA 2013 Yatırım zirvesi

Sn.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fillandiya,İsveç, Polonya Ziyareti

Sn.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fillandiya,İsveç, Polonya Ziyareti

T.C.SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI TARIMSAL KESİNTİ TEBLİĞİ İKİLİ BİLDİRİM UYGULAMASINI 3 AY UZATTI

T.C.SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI TARIMSAL KESİNTİ TEBLİĞİ İKİLİ BİLDİRİM UYGULAMASINI 3 AY UZATTI

Lizbon'daki Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi Konferansı ve İkili Görüşmeler

Lizbon'daki Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi Konferansı ve İkili Görüşmeler

5.Kuzey Ren Vestfalya Türk-Almanya Ekonomi Görüşmeleri

5.Kuzey Ren Vestfalya Türk-Almanya Ekonomi Görüşmeleri

Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Formu

Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Formu

Akabe /Ürdün İş Adamları Heyeti Hk

Akabe /Ürdün İş Adamları Heyeti Hk

Atyrau Invest 2013

Atyrau Invest 2013

İslam Ülkelerininde 4.Sağlık Turizmi Konferansı

İslam Ülkelerininde 4.Sağlık Turizmi Konferansı

Afganistanla İş Yapmak Konferansı

Afganistanla İş Yapmak Konferansı

Türk-Tacakistan İş Konseyinin Duşanbe ye heyet ziyareti

Türk-Tacakistan İş Konseyinin Duşanbe ye heyet ziyareti

Hububat Satışı.

Hububat Satışı.

Portekiz

Portekiz

Kırgızistan daki Enerji Projeleri/ iş biripi talebi

Kırgızistan daki Enerji Projeleri/ iş biripi talebi

Irak Musul İşadamları Duyurusu

Irak Musul İşadamları Duyurusu

Belarus-Uluslararası yatırım konferansı

Belarus-Uluslararası yatırım konferansı

Güney Afrikada dan türkiyeye yatırım ve dış ticaret misyonu

Güney Afrikada dan türkiyeye yatırım ve dış ticaret misyonu

Romanya/Köstence işadamları Heyeti

Romanya/Köstence işadamları Heyeti

Reeskont Kredisinde Düzenlemeler

Reeskont Kredisinde Düzenlemeler

Ulyanovsk Bölgesinin tanıtım Toplantısı

Ulyanovsk Bölgesinin tanıtım Toplantısı

Ruanda - Kigali İş Adamları Heyeti

Ruanda - Kigali İş Adamları Heyeti

İşletme Kayıt Belgesi

İşletme Kayıt Belgesi

Borsanızın 3.Anfaş Bevex & 21. Food Product Fuarı

Borsanızın 3.Anfaş Bevex & 21. Food Product Fuarı

Dünya Turizm Forumu

Dünya Turizm Forumu

3.Bahreyn Hayvan üretimi sergisi 2014

3.Bahreyn Hayvan üretimi sergisi 2014

2014 bahreyn uluslararası bahçe sergisi tarım teknolojileri

2014 bahreyn uluslararası bahçe sergisi tarım teknolojileri

Kazakistan/Biyoelektrik Tesisi Projesi

Kazakistan/Biyoelektrik Tesisi Projesi

17. Geleneksel tüketici ödülleri

17. Geleneksel tüketici ödülleri

Bosna Hersek Fabrika Satışı Duyurusu

Bosna Hersek Fabrika Satışı Duyurusu

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithalat

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithalat

Slovenya Cumhur başkanı'nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Slovenya Cumhur başkanı'nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Türkmenistan V.Türk ihraç Ürünleri sergisi

Türkmenistan V.Türk ihraç Ürünleri sergisi

Sayın Cumhurbaşkanımızın italya Ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın italya Ziyareti

Invest In East Forumu

Invest In East Forumu

AFRİKA KALKKINMA BANKASINA ÜYELİĞİMİZ

AFRİKA KALKKINMA BANKASINA ÜYELİĞİMİZ

115.CANTON FUARI

115.CANTON FUARI

Rusya Federasyonuna İhracaatımız yolsuzlukla mücadele

Rusya Federasyonuna İhracaatımız yolsuzlukla mücadele

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Destinazine Italia/Destination Italy

Destinazine Italia/Destination Italy

Arpa ve Çavdar Satışı

Arpa ve Çavdar Satışı

Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalya Ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalya Ziyareti

1.Arap Ülkeleri Bölgesel Güney- Güney Geliştirme Toplantısı

1.Arap Ülkeleri Bölgesel Güney- Güney Geliştirme Toplantısı

OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Ülkemizdeki Uygulaması

OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Ülkemizdeki Uygulaması

Türk-Fransız İş Forumu

Türk-Fransız İş Forumu

Hizmet İhalesi

Hizmet İhalesi

DEİK /Türk-Azerbaycan İş konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti

DEİK /Türk-Azerbaycan İş konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti

Pakistan petrol ve Gas fuarı

Pakistan petrol ve Gas fuarı

5.İRAN Yatırım Fıratları Fuarı

5.İRAN Yatırım Fıratları Fuarı

Türkiye-İran Uluslararası Yatırım Fırsatları Ticari ve Sanayi İşbirliği Tanıtım Konferansı

Türkiye-İran Uluslararası Yatırım Fırsatları Ticari ve Sanayi İşbirliği Tanıtım Konferansı

Türk konseyi İş Forumu

Türk konseyi İş Forumu

Tanzanya

Tanzanya

Tacikistan /Tojexpo 2014

Tacikistan /Tojexpo 2014

Sudan

Sudan

Etiyopya

Etiyopya

Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi Kazagro'nun Talebi

Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi Kazagro'nun Talebi

Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Yükseltilmesi

Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Yükseltilmesi

Uluslararası İran Sağlık Fuarı

Uluslararası İran Sağlık Fuarı

Kanada

Kanada

Japonya-ikili görüşmeler

Japonya-ikili görüşmeler

Yunanistan Yatırım Forumu

Yunanistan Yatırım Forumu

Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

14.ITCN Uluslararası Fuar ve Konferans

14.ITCN Uluslararası Fuar ve Konferans

Odun Dışı Orman Ürünleri Envanter Çalışmaları.

Odun Dışı Orman Ürünleri Envanter Çalışmaları.

Gambiya Ticaret Fuarı

Gambiya Ticaret Fuarı

Kırım ziyareti

Kırım ziyareti

Balıkesir Tarım Fuarı 2014

Balıkesir Tarım Fuarı 2014

OIC Büyükelçiler Konferansı

OIC Büyükelçiler Konferansı

Kamerun

Kamerun

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması -Anket

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması -Anket

Tanzanya

Tanzanya

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Ölçü Aletlerinin Muayenesi Hk.

Ölçü Aletlerinin Muayenesi Hk.

Konya Tohum ve Hayvancılık Fuarları

Konya Tohum ve Hayvancılık Fuarları

Sn. Cumhurbaşkanımızın Danimarka ziyareti

Sn. Cumhurbaşkanımızın Danimarka ziyareti

Türk-Polonya İş Forumu

Türk-Polonya İş Forumu

Kırım Ziyareti - Erteleme

Kırım Ziyareti - Erteleme

İnsan Tüketim Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı

İnsan Tüketim Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı

iRAN İLE İLİŞKİLERİN kAPSAMLI dEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

iRAN İLE İLİŞKİLERİN kAPSAMLI dEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

Belediyelerin Katı Atıklarının Yönetimi ve Dönüşümünden sorumlu Şirketin özelleştirilmesi

Belediyelerin Katı Atıklarının Yönetimi ve Dönüşümünden sorumlu Şirketin özelleştirilmesi

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Slovak Firmaları ile İlgili şikayetler

Slovak Firmaları ile İlgili şikayetler

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Mamul Madde İhracatı kapsamında satış

Mamul Madde İhracatı kapsamında satış

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hayvan ticareti yapanlara izin Belgesi

Hayvan ticareti yapanlara izin Belgesi

Türkiye-Ruaya Federasyonunu Ticaret ve yatırım imkanları forumu 13 mart 2014 -İstanbul

Türkiye-Ruaya Federasyonunu Ticaret ve yatırım imkanları forumu 13 mart 2014 -İstanbul

Türk-Nijer Çalışma yemeği

Türk-Nijer Çalışma yemeği

Çeltik satışı

Çeltik satışı

AKSARAY TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

AKSARAY TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

Tayvan İşadamları ile ikili görüşmeler ve İş Konseyi V.Ortak Toplantısı

Tayvan İşadamları ile ikili görüşmeler ve İş Konseyi V.Ortak Toplantısı

Arjantin İş gezisi

Arjantin İş gezisi

Tacikistan Bahar Fuarı 2014

Tacikistan Bahar Fuarı 2014

Manisa İŞ Geliştirme Heyeti / 11-12 Nisan

Manisa İŞ Geliştirme Heyeti / 11-12 Nisan

7.Astana Ekonomi Forumu

7.Astana Ekonomi Forumu

Ekvator daki ticaret ve yatırım imkanları konferansı

Ekvator daki ticaret ve yatırım imkanları konferansı

Türk-İran İş Konseyi İran Ziyareti

Türk-İran İş Konseyi İran Ziyareti

SFAX GIDA VE TARIM FUARI

SFAX GIDA VE TARIM FUARI

2014 YILI TÜRK ÜRÜNLERİ FUARLARI

2014 YILI TÜRK ÜRÜNLERİ FUARLARI

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Yapılan düzenleme

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Yapılan düzenleme

15.Körfez işbirliği Konseyi Ortak Fuarı

15.Körfez işbirliği Konseyi Ortak Fuarı

IIT-SMIIC: Dünya Helal Toplantısı

IIT-SMIIC: Dünya Helal Toplantısı

Virginia Economic Development Partnership Türkiye Ticaret Heyeti

Virginia Economic Development Partnership Türkiye Ticaret Heyeti

Saraybosna Hidroelektrik santrali ihalesi

Saraybosna Hidroelektrik santrali ihalesi

ROMANYA'DA DÜZENLENECEK FUARLAR

ROMANYA'DA DÜZENLENECEK FUARLAR

Kenya

Kenya

Teminat Bulunamayan Riskler

Teminat Bulunamayan Riskler

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım

Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım

Türkiye Turuncu Halı vize Uygulaması

Türkiye Turuncu Halı vize Uygulaması

Çin İpekyolu Projesi

Çin İpekyolu Projesi

Hedef İtalya Toplantısı

Hedef İtalya Toplantısı

Meksika Yatırım Fırsatları

Meksika Yatırım Fırsatları

Romanya da Düzenlenecek Fuarlar

Romanya da Düzenlenecek Fuarlar

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

DEİK / MARİY EL Tanıtım Toplantısı

DEİK / MARİY EL Tanıtım Toplantısı

Türk Eximbank İhracat Kredileri

Türk Eximbank İhracat Kredileri

İİT/ 7.Tarım Endüstrileri Sergisi

İİT/ 7.Tarım Endüstrileri Sergisi

Sn.Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti

Sn.Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti

Moğolistan ile Vize Muafiyeti

Moğolistan ile Vize Muafiyeti

ICRIC / İş Çevreleri

ICRIC / İş Çevreleri

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

EKVATOR’DAKİ TİCARET VE YATIRIM İMKANLARI KONULU KONFERANS

EKVATOR’DAKİ TİCARET VE YATIRIM İMKANLARI KONULU KONFERANS

VII.Uluslararası İSG Konferansı duyurusu

VII.Uluslararası İSG Konferansı duyurusu

Avrupa Seyahat Komisyonu - Çin Broşür

Avrupa Seyahat Komisyonu - Çin Broşür

V.Saraybosna yatırım formu

V.Saraybosna yatırım formu

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Cumhurbaşkanımızın Çin Halk Cumhuriyeti Ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Çin Halk Cumhuriyeti Ziyareti

Türkiye-Körfez İşbirliği konseyi 2.İş ve Yatırım

Türkiye-Körfez İşbirliği konseyi 2.İş ve Yatırım

Türkiye - KİK 2. İş ve Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları

Türkiye - KİK 2. İş ve Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları

CİFTIS

CİFTIS

Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımı İçin Duyuru

Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımı İçin Duyuru

Hayvancılık fuarı İzmir

Hayvancılık fuarı İzmir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEklenmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEklenmesi

Mardin Tarım Fuarı

Mardin Tarım Fuarı

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Büyük Bölge İş Günleri Fuarı

Büyük Bölge İş Günleri Fuarı

YENİ ZELANDA VİZE UYGULAMASI

YENİ ZELANDA VİZE UYGULAMASI

Mısır İstişare Toplantısı

Mısır İstişare Toplantısı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımı...

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımı...

Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçinin Ziraat Bankası ve Ttk'ya Borçları 1 Yıl Ertelendi

Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçinin Ziraat Bankası ve Ttk'ya Borçları 1 Yıl Ertelendi

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

V.Saraybosna yatırım formu ve projeler

V.Saraybosna yatırım formu ve projeler

VI.SISDAK VE II.OIC Health Expo Daveti

VI.SISDAK VE II.OIC Health Expo Daveti

FİLDİŞİ SAHİLİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YOL PROJELERİNE ÜLKEMİZ FİRMALARININ KATILIMI

FİLDİŞİ SAHİLİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YOL PROJELERİNE ÜLKEMİZ FİRMALARININ KATILIMI

MOĞOLİSTAN İŞ ZİRVESİ

MOĞOLİSTAN İŞ ZİRVESİ

Kamerun

Kamerun

FAS YATIRIM KONFERANSI

FAS YATIRIM KONFERANSI

Kırım ve Yağ İmalatı İhalesi

Kırım ve Yağ İmalatı İhalesi

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 13 Mayıs 2014 Salı

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 13 Mayıs 2014 Salı

İRAN HEYETİ

İRAN HEYETİ

Mersin - Türk - Tatar İş Forumu

Mersin - Türk - Tatar İş Forumu

Özbekistan'da Düzenlenecek Fuarlar

Özbekistan'da Düzenlenecek Fuarlar

Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu

Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu

Gambiya Yatırım ve Ticaret Olanakları Forumu

Gambiya Yatırım ve Ticaret Olanakları Forumu

ÇİFTÇİLERİN HASAT ZAMANI UYMASI GEREKEN KURALLAR

ÇİFTÇİLERİN HASAT ZAMANI UYMASI GEREKEN KURALLAR

ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

Dikkat!.. 30 Haziran'a kadar küpeletin!

Dikkat!.. 30 Haziran'a kadar küpeletin!

Enerji Verimliliğine yatırım yapan firmalara 5. Bölge teşvikleri veriliyor.

Enerji Verimliliğine yatırım yapan firmalara 5. Bölge teşvikleri veriliyor.

Türkiye -iran İş Formu

Türkiye -iran İş Formu

Türk-Polonya İş Forumu

Türk-Polonya İş Forumu

DEİK/Türk-Azerbaycan İş Konseyi Tanıtım Toplantısı

DEİK/Türk-Azerbaycan İş Konseyi Tanıtım Toplantısı

Deri ve Sakatat İhalesi

Deri ve Sakatat İhalesi

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

Yağlı Tohum Ve Hububata 4-70 Kuruş Fark Ödenecek

Yağlı Tohum Ve Hububata 4-70 Kuruş Fark Ödenecek

Irak İstişare Toplantısı

Irak İstişare Toplantısı

XIII.Uluslararası Soçi Yatırım Forumu

XIII.Uluslararası Soçi Yatırım Forumu

Irak'ta yaşanan son gelişmeler

Irak'ta yaşanan son gelişmeler

Orta Afrika

Orta Afrika

Irak Kriz Masası Çalışmaları

Irak Kriz Masası Çalışmaları

Afrika kıtasının sunduğu Ticaret İmkanları ve Kamerun Semineri

Afrika kıtasının sunduğu Ticaret İmkanları ve Kamerun Semineri

3.İslam İşbirliği Teşkilatı Orta Doğu Helal Kongresi ve Fuarı

3.İslam İşbirliği Teşkilatı Orta Doğu Helal Kongresi ve Fuarı

Vietnam’ın “National Project List For Attracting FDI Until 2020” Belgesi

Vietnam’ın “National Project List For Attracting FDI Until 2020” Belgesi

Kanada (30 Haziran 2014)

Kanada (30 Haziran 2014)

Irak’ta Güvenlikli Olmayan Bölgelerde Bulunan Firmalarımızın

Irak’ta Güvenlikli Olmayan Bölgelerde Bulunan Firmalarımızın

İslam Ülkeleri Gıda Ticareti Forumu

İslam Ülkeleri Gıda Ticareti Forumu

IRAK'A YAPILAN İHRACATLAR HK.

IRAK'A YAPILAN İHRACATLAR HK.

İRAN ULUSLARARASI GIDA, MAKİNE ALETLERİ VE YAN SANAYİ FUARI

İRAN ULUSLARARASI GIDA, MAKİNE ALETLERİ VE YAN SANAYİ FUARI

2014 PAPUA YENİ GİNE ULUSLARARASI YATIRIM VE ALTYAPI ZİRVESİ

2014 PAPUA YENİ GİNE ULUSLARARASI YATIRIM VE ALTYAPI ZİRVESİ

YATIRIM FIRSATLARI

YATIRIM FIRSATLARI

GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGE EKONOMİSİ VE YATIRIM İMKANLARI

GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGE EKONOMİSİ VE YATIRIM İMKANLARI

Sığır Cinsi Hayvanların Küpelenmesinde Süre 3 Aya Çıkarıldı

Sığır Cinsi Hayvanların Küpelenmesinde Süre 3 Aya Çıkarıldı

OECD Yıllık Tarım Raporunu Yayınladı

OECD Yıllık Tarım Raporunu Yayınladı

DÜNYA İSLAM EKONOMİ FORUMU’NUN 4. BÖLGESEL ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA

DÜNYA İSLAM EKONOMİ FORUMU’NUN 4. BÖLGESEL ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA

KÜBA

KÜBA

Foodex 2014 İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

Foodex 2014 İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

2013 Yılı Sektör Raporu

2013 Yılı Sektör Raporu

5. OIC World BIZ

5. OIC World BIZ

Sri Lanka Ekonomi Zirvesi

Sri Lanka Ekonomi Zirvesi

RF/ Tataristan Uluslararası Yatırım şirketinin talebi

RF/ Tataristan Uluslararası Yatırım şirketinin talebi

TECO MAKİNE

TECO MAKİNE

ÇKS Başvuruları 29 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

ÇKS Başvuruları 29 Ağustos’a Kadar Uzatıldı

Kazan’da Düzenlenecek 5. Euro-Asia Expo Sergisi

Kazan’da Düzenlenecek 5. Euro-Asia Expo Sergisi

Karadağ İhale Duyurusu

Karadağ İhale Duyurusu

13. Uluslararası Yatırım Forumu "Sochi 2014"

13. Uluslararası Yatırım Forumu "Sochi 2014"

IFP TARAFINDAN DÜZENLENECEK FUARLAR

IFP TARAFINDAN DÜZENLENECEK FUARLAR

SİAT 2014

SİAT 2014

Arpa satışı

Arpa satışı

e - Fatura Hakkında

e - Fatura Hakkında

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)

Ne Kadar Borcunuz Var Öğrenin!

Ne Kadar Borcunuz Var Öğrenin!

SGK Tarımsal Kesinti Uygulaması

SGK Tarımsal Kesinti Uygulaması

SRC 5 BELGESİ MUADİLİ

SRC 5 BELGESİ MUADİLİ

7. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİ SERGİSİ

7. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİ SERGİSİ

32. ULUSLARARASI HAVANA FUARI

32. ULUSLARARASI HAVANA FUARI

ŞİÖ TARAFINDAN KOBİLERE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENECEK FORUM

ŞİÖ TARAFINDAN KOBİLERE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENECEK FORUM

KARACHI EXPO CENTRE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

KARACHI EXPO CENTRE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

İİT ORTA ASYA İLE İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI I. YATIRIM FORUMU 12 Ağustos 2014 Salı

İİT ORTA ASYA İLE İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI I. YATIRIM FORUMU 12 Ağustos 2014 Salı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ (2014-2023) 12 Ağustos 2014 Salı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ (2014-2023) 12 Ağustos 2014 Salı

Gürcistan / Uluslar arası Yatırım Forumu

Gürcistan / Uluslar arası Yatırım Forumu

Soçi Tanıtım Toplantısı

Soçi Tanıtım Toplantısı

Bosna Hersek ihale duyurusu hk

Bosna Hersek ihale duyurusu hk

İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

Özbek pamuk ve Tekstil Fuarı

Özbek pamuk ve Tekstil Fuarı

Sirbistan Yeni Özelleştirme Kanunu

Sirbistan Yeni Özelleştirme Kanunu

İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi notları

İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi notları

Türkiye-Danimarka İşbirliği Fırsatları ve Networking

Türkiye-Danimarka İşbirliği Fırsatları ve Networking

KOSGEB’DEN “KOBİ KAMPÜS “HİZMETİ

KOSGEB’DEN “KOBİ KAMPÜS “HİZMETİ

Türkiye 100 Programı

Türkiye 100 Programı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası İhale Bildirimi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası İhale Bildirimi

Paylaşılan Sosyal Sorumluklar Avrupa Konseyi Şartı

Paylaşılan Sosyal Sorumluklar Avrupa Konseyi Şartı

Keşan Ticaret Borsası İhale İlanı

Keşan Ticaret Borsası İhale İlanı

Makedonya Başbakanı’nın Ziyareti

Makedonya Başbakanı’nın Ziyareti

KOBİ’lerin GZFT Analizi

KOBİ’lerin GZFT Analizi

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Özbekistan Sanayi Fuarı

Özbekistan Sanayi Fuarı

Ulaştırma Projeleri – Sırbistan

Ulaştırma Projeleri – Sırbistan

6552 Sayılı Torba Kanunun Getirdikleri

6552 Sayılı Torba Kanunun Getirdikleri

1 Aralık 2014 Tarihine Kadar Borsamıza Başvurunuz

1 Aralık 2014 Tarihine Kadar Borsamıza Başvurunuz

“8th International Women’s SME Expo Bangladesh 2014” Fuarı

“8th International Women’s SME Expo Bangladesh 2014” Fuarı

Cezayir- Kuzey Afrika Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi 7-9 Aralık 2014

Cezayir- Kuzey Afrika Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi 7-9 Aralık 2014

5. Küçükbaş Hayvancılık Üzerine Uluslar arası Bilimsel Konferansı

5. Küçükbaş Hayvancılık Üzerine Uluslar arası Bilimsel Konferansı

2014 Küresel Ticaret Kalkınma Haftası

2014 Küresel Ticaret Kalkınma Haftası

Uluslararası Yatırım Konferansı

Uluslararası Yatırım Konferansı

İtaly Restarts Milano Toplantı ve İkili Görüşmeleri

İtaly Restarts Milano Toplantı ve İkili Görüşmeleri

Jebel Ali Serbest Bölgesi Roadshow Programı

Jebel Ali Serbest Bölgesi Roadshow Programı

İran Ekonomi Semineri ve İkili Görüşmeler

İran Ekonomi Semineri ve İkili Görüşmeler

Teknik Ziyaret Ve Uluslararası Yatırım Forumu

Teknik Ziyaret Ve Uluslararası Yatırım Forumu

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı İşlem Terminalleri

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı İşlem Terminalleri

Sahtecilik ve Dolandırıcılık için Bilgilendirme

Sahtecilik ve Dolandırıcılık için Bilgilendirme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18. Madde Eklenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18. Madde Eklenmiştir.

Katar Uluslararası İşkadınları Forumu (08-09 Aralık 2014)

Katar Uluslararası İşkadınları Forumu (08-09 Aralık 2014)

Kazakistan Yatırım Heyeti (19-21 Kasım 2014)

Kazakistan Yatırım Heyeti (19-21 Kasım 2014)

INTERMAT 2015 Fuarı (20-25 Nisan 2015)

INTERMAT 2015 Fuarı (20-25 Nisan 2015)

Kazakistan’da Düzenlenecek Etkinlik (06-07 Kasım 2014)

Kazakistan’da Düzenlenecek Etkinlik (06-07 Kasım 2014)

2015 Bamako 11. Uluslararası Fuarı, Bamak-Mali, 15-25 Ocak 2015

2015 Bamako 11. Uluslararası Fuarı, Bamak-Mali, 15-25 Ocak 2015

TMO Buğday ve Arpa Satışı Yapacaktır

TMO Buğday ve Arpa Satışı Yapacaktır

Güney Kore / Dolandırıcılık Uyarısı

Güney Kore / Dolandırıcılık Uyarısı

Arnavutluk Yatırım Heyeti

Arnavutluk Yatırım Heyeti

8-9 Aralık 2014 Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı

8-9 Aralık 2014 Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı

HANNOVER 2015 Sanayi Fuarı

HANNOVER 2015 Sanayi Fuarı

Bangladeş/ Mongla Ekonomik Bölgesi İhale İlanı

Bangladeş/ Mongla Ekonomik Bölgesi İhale İlanı

Kosava Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı

Kosava Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı

ABD Başkonsolosluğu Franchısıng Semineri

ABD Başkonsolosluğu Franchısıng Semineri

Filistin Yatırım Ve Ticaret Forumu

Filistin Yatırım Ve Ticaret Forumu

Palestinian Trade and Business EXPO 2014

Palestinian Trade and Business EXPO 2014

Türkiye 100 Programının son başvuru tarihi 31 Aralık 2014

Türkiye 100 Programının son başvuru tarihi 31 Aralık 2014

2015 Yılında Türkmenistan'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler

2015 Yılında Türkmenistan'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler

Yerli Malı Belgesi Tebliği Hk.

Yerli Malı Belgesi Tebliği Hk.

Sağlam KOBİ Projesi

Sağlam KOBİ Projesi

Deri ve Post İthalatı Hk.

Deri ve Post İthalatı Hk.

Tobb İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine İlişkin Duyuru

Tobb İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine İlişkin Duyuru

Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi Genelgesi

Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi Genelgesi

Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Düzenlemesi

Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Düzenlemesi

D-8 Sanayi İşbirliği 4.Bakanlar Toplantısı

D-8 Sanayi İşbirliği 4.Bakanlar Toplantısı

AB Projeleri - Bireysel Başvuru Destekleri

AB Projeleri - Bireysel Başvuru Destekleri

AB projeleri Online Eğitim Programları

AB projeleri Online Eğitim Programları

Sakarya Üniversitesi 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin İşletmelerden Öğrenci Talebi

Sakarya Üniversitesi 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin İşletmelerden Öğrenci Talebi

29.12.2014 Tarih Ve 4832122 Sayılı Gümrük Bakanlığı Onayı İle STB Yeni Kotasyon Listesi

29.12.2014 Tarih Ve 4832122 Sayılı Gümrük Bakanlığı Onayı İle STB Yeni Kotasyon Listesi

Select USA 2015 Yatırım Zirvesi

Select USA 2015 Yatırım Zirvesi

Tigem Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale İlanı

Tigem Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale İlanı

Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Macaristan Firması İş Teklifleri

Macaristan Firması İş Teklifleri

TMO Buğday ve Arpa Satışına Devam Ediyor

TMO Buğday ve Arpa Satışına Devam Ediyor

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Yazıda

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Yazıda

AB COSME Programı- Kümelenme Çağrısı

AB COSME Programı- Kümelenme Çağrısı

Suudileştirme Sertifikası

Suudileştirme Sertifikası

Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Düzenlemesi

Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Düzenlemesi

Kobi Proje Destek Programı

Kobi Proje Destek Programı

24 Şubat 2015 Salı günü saat 10.00’da KOSGEB Destek Programlarına Yönelik Bilgilendirme Semineri Düzenlenecektir.

24 Şubat 2015 Salı günü saat 10.00’da KOSGEB Destek Programlarına Yönelik Bilgilendirme Semineri Düzenlenecektir.

9.Dünya Odalar Kongresi

9.Dünya Odalar Kongresi

TAF - 2015

TAF - 2015

E- Devlet Memnuniyet ve Beklenti Anketi

E- Devlet Memnuniyet ve Beklenti Anketi

Bosna Hersek 6. Türk Ürünleri Fuarı

Bosna Hersek 6. Türk Ürünleri Fuarı

Labaratuvar Yetkilendirme Hakkında

Labaratuvar Yetkilendirme Hakkında

Antalya Ticare Borsası'nda Alınan Yazı Hk.

Antalya Ticare Borsası'nda Alınan Yazı Hk.

Civil Peynir, Göğermiş Peynir Ve Kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Tescili

Civil Peynir, Göğermiş Peynir Ve Kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Tescili

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Balkan Ticaret Fuarı ve Kongresi

Balkan Ticaret Fuarı ve Kongresi

05/2015 Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı

05/2015 Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı

9.Dünya Odalar Kongresi/10-12 Haziran 2015

9.Dünya Odalar Kongresi/10-12 Haziran 2015

Kenya 'dan Türkiye'ye Altın Ticareti Yapacak Firmalara Bilgilendirme

Kenya 'dan Türkiye'ye Altın Ticareti Yapacak Firmalara Bilgilendirme

TÜM ÜYELERİMİZE DUYURULUR ! “Aile İşletmelerinde Kriz Yönetimi ve Krizden Çıkış Yöntemleri Eğitimi” Verilecektir

TÜM ÜYELERİMİZE DUYURULUR ! “Aile İşletmelerinde Kriz Yönetimi ve Krizden Çıkış Yöntemleri Eğitimi” Verilecektir

TİSK 2015 KSS Ödülleri Başvuruları Başladı

TİSK 2015 KSS Ödülleri Başvuruları Başladı

Türkiye Rusya Çalışma Toplantısı

Türkiye Rusya Çalışma Toplantısı

TOBB_Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analiz

TOBB_Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analiz

5. Uluslararası Elektrik, Elektronik Sanayi ve Aydınlatma Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları-BIEL2015

5. Uluslararası Elektrik, Elektronik Sanayi ve Aydınlatma Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları-BIEL2015

Katar 2.Türk Ürünleri Fuarı

Katar 2.Türk Ürünleri Fuarı

Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış

Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış

SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

Kırım'a Giriş Çıkış Usullerine Ilişkin Kanun Değişti

Kırım'a Giriş Çıkış Usullerine Ilişkin Kanun Değişti

İstanbul Ticaret Odası Ile Alimentaria 2016 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası Ile Alimentaria 2016 Fuarı

Portal Empresarial S.L.'nin Sahtekarlık Girişimi

Portal Empresarial S.L.'nin Sahtekarlık Girişimi

TMO’dan Mısır ve Çeltik Satışı…

TMO’dan Mısır ve Çeltik Satışı…

Worldfood İstanbul Gıda Fuarı, 03-06 Eylül 2015

Worldfood İstanbul Gıda Fuarı, 03-06 Eylül 2015

Foodex 2015 İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı / 5—8 Kasım 2015

Foodex 2015 İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı / 5—8 Kasım 2015

TİGEM Reforme Erkek Kuzu Satış İhalesi

TİGEM Reforme Erkek Kuzu Satış İhalesi

Derince T.M.O. Pirinç Satışı

Derince T.M.O. Pirinç Satışı

Hannover 2016

Hannover 2016

34. Atc Konferansı Washington

34. Atc Konferansı Washington

Türkiye - Finlandiya Çalışma Komitesi

Türkiye - Finlandiya Çalışma Komitesi

Türkiye - Bosna Hersek Çalışma Komitesi

Türkiye - Bosna Hersek Çalışma Komitesi

Deri Sakatat Kemik ve Y.Madde İhalesi

Deri Sakatat Kemik ve Y.Madde İhalesi

Match4Industry Eşleştirme Etkinliği Kocaeli

Match4Industry Eşleştirme Etkinliği Kocaeli

Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Gerektiği Hakkında Bilgilendirme

Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Gerektiği Hakkında Bilgilendirme

D-8 Özel Sektör Toplantısı

D-8 Özel Sektör Toplantısı

Üyelerimizi E-Dönüşüme Hazırlıyoruz ...

Üyelerimizi E-Dönüşüme Hazırlıyoruz ...

Küba’da Yatırım Fırsatları: Mariel Özel Kalkınma Bölgesi

Küba’da Yatırım Fırsatları: Mariel Özel Kalkınma Bölgesi

Avrupa Birliği Kobi Haftası

Avrupa Birliği Kobi Haftası

Toprak Mahsulleri Ofisi Mısır Alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi Mısır Alımı

TOBB ETÜ-SEM Eğitim Programları Hk.

TOBB ETÜ-SEM Eğitim Programları Hk.

Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Sistemlerinde Transfer Belge %80 indirim

Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Sistemlerinde Transfer Belge %80 indirim

29 Ekim - 1 Kasım 2015 Niğde Tarım Fuarı

29 Ekim - 1 Kasım 2015 Niğde Tarım Fuarı

2-29 Kasım Çorum Tarım Fuarı

2-29 Kasım Çorum Tarım Fuarı

12-15 Kasım 2015 Tokat Tarım Fuarı

12-15 Kasım 2015 Tokat Tarım Fuarı

Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı

Otomatik Finansal Bilgi Değişimi Konferansı

Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi

Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi

Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi Hk.

Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi Hk.

7. Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

7. Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

Pakistan- Demiryolları Teklif Talebi

Pakistan- Demiryolları Teklif Talebi

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Açıklaması

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Açıklaması

Sektör Çalışanlarınızı Enstitümüz Derslerine Davet Ediyoruz (Sakarya Üniversitesi)

Sektör Çalışanlarınızı Enstitümüz Derslerine Davet Ediyoruz (Sakarya Üniversitesi)

Pakistan Yatırım Konferansı Islamabad

Pakistan Yatırım Konferansı Islamabad

Birinci Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetimi Ve Güvenlik Konferansı İle Sergisi

Birinci Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetimi Ve Güvenlik Konferansı İle Sergisi

Sakarya Üniversitesinde Açık Canlı Ders Uygulaması Başladı

Sakarya Üniversitesinde Açık Canlı Ders Uygulaması Başladı

E-TAEK Hizmetleri Hk.

E-TAEK Hizmetleri Hk.

Karekodlu Çek

Karekodlu Çek

TOBB Uluslararası İşbirliği Duyuruları Hk.

TOBB Uluslararası İşbirliği Duyuruları Hk.

Tüketici Kanunu Hk.

Tüketici Kanunu Hk.

1. Afrika Helal İş Forumu

1. Afrika Helal İş Forumu

Hannover 2016 Sanayi Fuarı

Hannover 2016 Sanayi Fuarı

İran' a Yönelik Yaptırımların Kaldırılma Süreci

İran' a Yönelik Yaptırımların Kaldırılma Süreci

XI. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

XI. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

İşyerleri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İşyerleri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

TASAM / Türkiye-İran Forumu

TASAM / Türkiye-İran Forumu

Manitoba' da Yapılacak İş Forumu

Manitoba' da Yapılacak İş Forumu

Endüstriyel Tasarım Envanteri Hk.

Endüstriyel Tasarım Envanteri Hk.

Yanıltıcı Bilgi ve Belgeler Hk.

Yanıltıcı Bilgi ve Belgeler Hk.

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

BORSA AİDAT BORÇLARININ,GECİKME ZAMLARINI İLGİLENDİREN AF HK.

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

İNGİLTERE'YE İLİŞKİN SEYAHAT DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica, Vize Genel Müdür Yardımcılığı Vize Daire Başkanlığı

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Türkmenistan Devleti’nin 23 Ekim 2008 tarihinde ‘Göçmenlik Kurumu’ hakkında çıkardığı kanun

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

Milano’da düzenlenmesi öngörülen EXPO 2015 kapsamında Milano yakınlarında ‘Gıda Köyü (Food Village)’

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TARAFINDAN UYGULANAN TÜRK MENŞEELİ YUMURTA VE BEYAZ ET YASAĞI HK

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

İSTANBUL MACARİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ,ESTONYA ve SLOVENYA İÇİN KURULAN ORTAK VİZE MERKEZİ

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

MALTA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN İSTANBULDA AÇILMASI HAKKINDA

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

DEİK:Azerbaycan’da Özelleştirme Sürecine İlişkin Anket Çalışması

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ

T.M.O GNL.MÜDÜRLÜĞÜ ADAPAZARI AJANSI AMİELİĞİ

KATAR-1. TÜRK ÜRÜNLERİ SERGİSİ

KATAR-1. TÜRK ÜRÜNLERİ SERGİSİ

Türkmenistan HEK II. Toplantısı, Gündeme Gelen Önemli Konular

Türkmenistan HEK II. Toplantısı, Gündeme Gelen Önemli Konular

Tacikistan Vizede Yeni Uygulama

Tacikistan Vizede Yeni Uygulama

Türkiye-Uganda İlişkileri

Türkiye-Uganda İlişkileri

MOLDOVA PARLAMENTOSUNDA KABUL EDİLEN İŞ GÖÇÜYLE İLGİLİ

MOLDOVA PARLAMENTOSUNDA KABUL EDİLEN İŞ GÖÇÜYLE İLGİLİ

KDC GOMA TARIM FUARI(KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARIM FUARI

KDC GOMA TARIM FUARI(KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARIM FUARI

İTALYA, FLORANSA YARATICILIK FESTİVALİ

İTALYA, FLORANSA YARATICILIK FESTİVALİ

TURKİYE-BURKİNA FASO KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 1.K.E.K TOPLANTISI

TURKİYE-BURKİNA FASO KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 1.K.E.K TOPLANTISI

SAKARYA ET KOMBİNASI SIĞIR,PAÇA,KEMİK YUMUŞAK MADDE B.HAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

SAKARYA ET KOMBİNASI SIĞIR,PAÇA,KEMİK YUMUŞAK MADDE B.HAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

Suriye'ye Bitki ve Bitkisel Ürünler İhracatı

Suriye'ye Bitki ve Bitkisel Ürünler İhracatı

‘Intrade Malaysia 2009’ Fuarı

‘Intrade Malaysia 2009’ Fuarı

Bulgaristan Yabancılar Yasası’nda Değişiklik

Bulgaristan Yabancılar Yasası’nda Değişiklik

Cibuti Vize Anlaşması Hk.

Cibuti Vize Anlaşması Hk.

Moğolistan´da yerleşik

Moğolistan´da yerleşik

Norveç’e Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Norveç’e Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Bosna-Hersek 4. Türk Ürünleri Sergisi - 4–7 Kasım 2009

Bosna-Hersek 4. Türk Ürünleri Sergisi - 4–7 Kasım 2009

SIĞIR PAÇA KEMİKYUMUŞAK MAD.-B.BAŞHAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

SIĞIR PAÇA KEMİKYUMUŞAK MAD.-B.BAŞHAYVAN BAĞIRSAK İHALESİ

ÜRDÜN /4.GELENEKSEL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA KONFERANSI.

ÜRDÜN /4.GELENEKSEL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA KONFERANSI.

IRAK-Vize işlemleri Hakkında.

IRAK-Vize işlemleri Hakkında.

SIRBİSTAN TİCRET HEYETİ ZİYARETİ

SIRBİSTAN TİCRET HEYETİ ZİYARETİ

Tacakistanda yaşanan salgın hastalık haberleri üzerine

Tacakistanda yaşanan salgın hastalık haberleri üzerine

Kazakistan Tarımsal İş Birliği Projeleri

Kazakistan Tarımsal İş Birliği Projeleri

1.Çeltik Sempozyumu 24-25 Eylül’de İpsala Ticaret Borsasında yapılacak.

1.Çeltik Sempozyumu 24-25 Eylül’de İpsala Ticaret Borsasında yapılacak.

TÜRKMENİSTAN 2009 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU

TÜRKMENİSTAN 2009 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU

Kırgızistan ve Özbekistan'a ilişkin Bilgi notu talebi

Kırgızistan ve Özbekistan'a ilişkin Bilgi notu talebi

Moğolistan Ziyareti ve Türk- Moğol İş Konseyi Ortak Toplantısı

Moğolistan Ziyareti ve Türk- Moğol İş Konseyi Ortak Toplantısı

Türk-İran İş Konseyi IX: Ortak Toplantısı

Türk-İran İş Konseyi IX: Ortak Toplantısı

ANKARA ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNGİLTEREDE İŞ KURACAK VATANDAŞLARIMIZA

ANKARA ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNGİLTEREDE İŞ KURACAK VATANDAŞLARIMIZA

Ukrayna ile Ticaret Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Ukrayna ile Ticaret Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Pakistan /Engeneering Asia 2010

Pakistan /Engeneering Asia 2010

Kosgeb kredi faiz desteği

Kosgeb kredi faiz desteği

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Birinci Uluslararası Ürdün Konferansı

Birinci Uluslararası Ürdün Konferansı

İSEDAK İŞ FORUMU

İSEDAK İŞ FORUMU

Kırsal Kalknma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 5.ve Son Etap Hibe Desteği

Kırsal Kalknma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 5.ve Son Etap Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sakatat İhalesi

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sakatat İhalesi

Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi

Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi

MACARİSTAN ZİYARETİ

MACARİSTAN ZİYARETİ

Et Balık Kurumu İhalesi

Et Balık Kurumu İhalesi

Polonya Hazine Bakanlığının 2008-2011 dönemi özelleştirme programı

Polonya Hazine Bakanlığının 2008-2011 dönemi özelleştirme programı

8.Sanayi Kongresi ve Sergisi

8.Sanayi Kongresi ve Sergisi

Türk -Kuveyt İş Forumu

Türk -Kuveyt İş Forumu

İş Gücü Piyasası Bilgileri Anketi

İş Gücü Piyasası Bilgileri Anketi

Türk Kuveyt İş Formu

Türk Kuveyt İş Formu

Sakarya Deftardarlığı İlan

Sakarya Deftardarlığı İlan

İktisadi Kalkınma Vakfı Vize Projesi

İktisadi Kalkınma Vakfı Vize Projesi

Anonim ve Limited Şirket Sermayeleri

Anonim ve Limited Şirket Sermayeleri

Türkiye İklimlendirme Meclisinin ISK -Sodex Fuarını bilgilendirmesi

Türkiye İklimlendirme Meclisinin ISK -Sodex Fuarını bilgilendirmesi

Kasaplık Gövde Etlerinde Standart Uygulaması

Kasaplık Gövde Etlerinde Standart Uygulaması

Et Balık Kurumu Sakadat İhalesi

Et Balık Kurumu Sakadat İhalesi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının Maraş Biberi yazısı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının Maraş Biberi yazısı

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için en güzel yarışma 3.defa karşınızda

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için en güzel yarışma 3.defa karşınızda

Avrupa Kobi Haftası Girişimcilik Video Ödülü

Avrupa Kobi Haftası Girişimcilik Video Ödülü

Karadeniz Birlik Fabrika ve Arazi Satışı

Karadeniz Birlik Fabrika ve Arazi Satışı

Bahreyn'in İş Birliği Talebi

Bahreyn'in İş Birliği Talebi

İngiltere Ticaret Heyeti

İngiltere Ticaret Heyeti

2010 Yılı Desteklemeleri

2010 Yılı Desteklemeleri

Irak ile Olası İşbirlikleri

Irak ile Olası İşbirlikleri

Türkiye-Tacikistan Vize Muafiyeti Anlaşması’na ilişkin hususlar

Türkiye-Tacikistan Vize Muafiyeti Anlaşması’na ilişkin hususlar

SATSO Hannover Messe Endüstri Fuarına ziyaret gezisi

SATSO Hannover Messe Endüstri Fuarına ziyaret gezisi

Bosna Hersek Enerji Üretim Projeleri

Bosna Hersek Enerji Üretim Projeleri

Türk Lübnan Ekonomi Forumu

Türk Lübnan Ekonomi Forumu

Yurt dışında Yatırım Bilgi Sayfaları

Yurt dışında Yatırım Bilgi Sayfaları

İş Dünyasından İstihdam Açıklaması

İş Dünyasından İstihdam Açıklaması

Fındık Üreticilerine Yapılan Alan Bazlı Gelir Desteği Süresi Uzatıldı

Fındık Üreticilerine Yapılan Alan Bazlı Gelir Desteği Süresi Uzatıldı

TOBB -Halk Bankası Kredi Anlaşması imzalandı.

TOBB -Halk Bankası Kredi Anlaşması imzalandı.

İGEME ihracat Günlüğü

İGEME ihracat Günlüğü

Türk Bahreyn İş Konseyi 4. Ortak Toplantısı

Türk Bahreyn İş Konseyi 4. Ortak Toplantısı

Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Oranına Göre Yapılacak Fiyat İndirimleri

Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Oranına Göre Yapılacak Fiyat İndirimleri

Sakarya Ticaret Borsası Üyelerine duyurulur.

Sakarya Ticaret Borsası Üyelerine duyurulur.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden ilan

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden ilan

Et Balık Kurumu Sakarya Kombinası Deri ve Sakadat ihalesi

Et Balık Kurumu Sakarya Kombinası Deri ve Sakadat ihalesi

Irak Eğitim Sektöründe Yatırım Fırsatları

Irak Eğitim Sektöründe Yatırım Fırsatları

İran Yabancı Yatırımları Teşvik Kurumu tarafından 22.23 Mayıs 2010 tarihinde Şirazda fuar ve seminer düzenlenecektir.

İran Yabancı Yatırımları Teşvik Kurumu tarafından 22.23 Mayıs 2010 tarihinde Şirazda fuar ve seminer düzenlenecektir.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı basın bildirisi

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı basın bildirisi

Uluslararası Arap sanayi Forumu Doha / Katar

Uluslararası Arap sanayi Forumu Doha / Katar

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gülün 13-16 Haziran 2010 tarihinde G.Kore ziyareti

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gülün 13-16 Haziran 2010 tarihinde G.Kore ziyareti

Türk -Romen İş Konseyi Toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde Bükreş'te düzenlenecektir.

Türk -Romen İş Konseyi Toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde Bükreş'te düzenlenecektir.

Libya Ulusal Değirmenler ve Yem Şirketi

Libya Ulusal Değirmenler ve Yem Şirketi

Koçaş tarım İşletymesi Müdürlüğü Reforme Sığır İhalesi

Koçaş tarım İşletymesi Müdürlüğü Reforme Sığır İhalesi

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü reforme koyun, kuzu satış ihalesi

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü reforme koyun, kuzu satış ihalesi

1. Uluslar arası Yatırım Forumu- Astana Invest 2010”

1. Uluslar arası Yatırım Forumu- Astana Invest 2010”

21. Bangladeş Giyim Tekstil Fuarı

21. Bangladeş Giyim Tekstil Fuarı

‘India-Chem 2010’ Etkinliği

‘India-Chem 2010’ Etkinliği

Şirket Tescili -Irak

Şirket Tescili -Irak

İş Ortaklığı Teklifi

İş Ortaklığı Teklifi

Endoneya'nın Türk vatandaşlarına sınırda vize ita etmesi

Endoneya'nın Türk vatandaşlarına sınırda vize ita etmesi

Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı

Türkmentel 2010 Fuarı ve Türkmenistan ve Dünya Telekominikasyon Konferansı

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü B.Baş deri ihalesi

Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü B.Baş deri ihalesi

Et Balık Kurumu sakarya Kombinası Sakatat İhalesi

Et Balık Kurumu sakarya Kombinası Sakatat İhalesi

Koçaş tarım İşletmesi Müdürüğü Reforme sığır ihalesi.

Koçaş tarım İşletmesi Müdürüğü Reforme sığır ihalesi.

Hayat Boyu Ögrenme Programı Hibe

Hayat Boyu Ögrenme Programı Hibe

Sakarya Ticaret Borsası Geleneksel İftarı

Sakarya Ticaret Borsası Geleneksel İftarı

TOBB'dan Pakistan'a Yardım Kampanyası

TOBB'dan Pakistan'a Yardım Kampanyası

TMO 2010/2011 dönemi Mısır alım fiyatı açıklandı

TMO 2010/2011 dönemi Mısır alım fiyatı açıklandı

RF 'ında İş Yapma Çalıştayı

RF 'ında İş Yapma Çalıştayı

SATSO Gürcistan Ülke Günü Toplantısı

SATSO Gürcistan Ülke Günü Toplantısı

Et Balık Kurumu B.Baş Deri İhalesi

Et Balık Kurumu B.Baş Deri İhalesi

Suriye Yatırım Konferansı

Suriye Yatırım Konferansı

Doğulinki Konferansı

Doğulinki Konferansı

Kanada Ticaret Heyeti

Kanada Ticaret Heyeti

AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı

AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje Hazırlama Eğtimi

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje Hazırlama Eğtimi

Moldova /Yatırım Özelleştirme

Moldova /Yatırım Özelleştirme

Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk Fidancılık ve Süs Bitkileri Fuarı

Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk Fidancılık ve Süs Bitkileri Fuarı

Reforme Toklu Satış İhalesi

Reforme Toklu Satış İhalesi

Sakarya ET Balık Kurumu Kombinası Sakadat İhalesi

Sakarya ET Balık Kurumu Kombinası Sakadat İhalesi

Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

Esnek Çalışma Modelleri Uygulamaları Paneli

ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESİ

ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESİ

Uluslararası İş Birliği Platformu

Uluslararası İş Birliği Platformu

Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu

Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu

Besicilere Duyurulur

Besicilere Duyurulur

Pazara Giriş Faaliyetleri

Pazara Giriş Faaliyetleri

İran /Erdebil Eyaleti Ziyareti

İran /Erdebil Eyaleti Ziyareti

SS Eskişehir Pancar Ekicileri Koopertifinden Duyurusu

SS Eskişehir Pancar Ekicileri Koopertifinden Duyurusu

Azerbaycan/Devlet ve Özel Sektördeki Yatırım Alanları

Azerbaycan/Devlet ve Özel Sektördeki Yatırım Alanları

Azerbaycan yatırımcılar Zirvesi 2011

Azerbaycan yatırımcılar Zirvesi 2011

Rusya’nın Dünya Gıda sisteminde Gelecekteki Rolü Konulu Konferans

Rusya’nın Dünya Gıda sisteminde Gelecekteki Rolü Konulu Konferans

Portekiz Ziyareti/Türk-Portekiz İş Konseyi Toplantısı

Portekiz Ziyareti/Türk-Portekiz İş Konseyi Toplantısı

Irak’ta Firma Kurulumu

Irak’ta Firma Kurulumu

Irakta Çalışma İzinleri

Irakta Çalışma İzinleri

ÖZBEKİSTAN / FUAR

ÖZBEKİSTAN / FUAR

Azerbaycan/CEIBC

Azerbaycan/CEIBC

MACARİSTAN VATANDAŞLARINA 90 GÜN İKAMET SÜRELİ BANDROL VİZESİNİN İTASI (25.02.2011

MACARİSTAN VATANDAŞLARINA 90 GÜN İKAMET SÜRELİ BANDROL VİZESİNİN İTASI (25.02.2011

I. BATI AFRİKA YATIRIM FORUMU

I. BATI AFRİKA YATIRIM FORUMU

MISIR’DAKİ TÜRK YATIRIMCILARI

MISIR’DAKİ TÜRK YATIRIMCILARI

KARADENİZ KALKINMA BANKASI HEYETİ

KARADENİZ KALKINMA BANKASI HEYETİ

TÜRK-SLOVEN İŞ FORUMU

TÜRK-SLOVEN İŞ FORUMU

Polonya Vatandaşlarına 90 Gün İkamet Süreli Bandrol Vizesinin İtası Hk.

Polonya Vatandaşlarına 90 Gün İkamet Süreli Bandrol Vizesinin İtası Hk.

ANFAŞ FRESHANTALYA 2011 FUARI

ANFAŞ FRESHANTALYA 2011 FUARI

BORSAMIZA AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

BORSAMIZA AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

BESİCİ ÜYELERİMİZE DUYRULUR.

BESİCİ ÜYELERİMİZE DUYRULUR.

FUAR

FUAR

İşbirliği İmkanı

İşbirliği İmkanı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Park Yeri 29.03.2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Park Yeri 29.03.2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Kimya Sanayi Anket Çalışması

Kimya Sanayi Anket Çalışması

Sakatat İhalesi - ET VE BALIK KURUMU

Sakatat İhalesi - ET VE BALIK KURUMU

Reform Sığır Satış İhalesi

Reform Sığır Satış İhalesi

ALLWORLD TÜRKİYE 25 YARIŞMASI

ALLWORLD TÜRKİYE 25 YARIŞMASI

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

İHRACATIN FİNANSMANI VE SİGORTASI

İHRACATIN FİNANSMANI VE SİGORTASI

ARPA SATIŞI

ARPA SATIŞI

KARADENİZBİRLİK Fabrika satışı

KARADENİZBİRLİK Fabrika satışı

Makbuz senedine dayalı kredi duyurusu (Mısır)

Makbuz senedine dayalı kredi duyurusu (Mısır)

ET BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.Baş Deri İhalesi

ET BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.Baş Deri İhalesi

Türk Firmalarının Alacakları

Türk Firmalarının Alacakları

2011/2012 DÖNEMİNDE çeltik makbuz senedine dayalı krediler

2011/2012 DÖNEMİNDE çeltik makbuz senedine dayalı krediler

Kurban Vecibesinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yapılması

Kurban Vecibesinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yapılması

Kuzey Yunanistan bilgi notu

Kuzey Yunanistan bilgi notu

COĞRAFİ İŞARET

COĞRAFİ İŞARET

Erkek Sığır Satışı

Erkek Sığır Satışı

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

Cumhurbaşkanımızın Hollanda ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Hollanda ziyareti

Suudi Arabistan Ticaret Heyetine Vizeleri

Suudi Arabistan Ticaret Heyetine Vizeleri

V.RECCA DUYURUSU

V.RECCA DUYURUSU

YÜNANİSTAN DA ÖZELLEŞTİRME SATI ALMA VE İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI

YÜNANİSTAN DA ÖZELLEŞTİRME SATI ALMA VE İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI

10 Adımda Basra ve Irak ın Güney vilayetleri İş Rehberi

10 Adımda Basra ve Irak ın Güney vilayetleri İş Rehberi

Sigorta primleri

Sigorta primleri

TMO FINDIK DEPOLARI

TMO FINDIK DEPOLARI

Polonya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti

Polonya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti

Reforme Sığır Satış İhalesi

Reforme Sığır Satış İhalesi

MARMARA KALİTE GÜNLERİ

MARMARA KALİTE GÜNLERİ

Sakatat İhalesi

Sakatat İhalesi

ŞENPİLİÇ

ŞENPİLİÇ

Reform sığır satışı

Reform sığır satışı

Japonya Ticaret Heyeti

Japonya Ticaret Heyeti

GIDA 2012-20. ULUSLAR ARASI GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

GIDA 2012-20. ULUSLAR ARASI GIDA ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

Ortadoğu Helal Gıda Sergisi

Ortadoğu Helal Gıda Sergisi

Tüketici Ürünleri Fuarı

Tüketici Ürünleri Fuarı

IV.Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

IV.Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM VE GELECEK VİZYONU

Yunanistan`da yerleşik "Eurodinamic Co. Agricultural-General Trading"

Yunanistan`da yerleşik "Eurodinamic Co. Agricultural-General Trading"

EPTTAVM E-Ticaret Portalı

EPTTAVM E-Ticaret Portalı

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

KEİ Vergi Forumu

KEİ Vergi Forumu

Tacikistan Sugdh Bölgesi Yatırım Fırsatları Forumu

Tacikistan Sugdh Bölgesi Yatırım Fırsatları Forumu

Brezilya

Brezilya

Ot, Yaprak, Sap ve saman ithalatı

Ot, Yaprak, Sap ve saman ithalatı

Mısır Satışı Hk.

Mısır Satışı Hk.

Slovenya 46.Celje Fuarı

Slovenya 46.Celje Fuarı

11.ULUSLARARASI TARIM TARIMSAL MEKANİZASYON VE TARLA TEKNOLOJİLERİ FUARI

11.ULUSLARARASI TARIM TARIMSAL MEKANİZASYON VE TARLA TEKNOLOJİLERİ FUARI

Inıtial Public Offering-IPO 2013 Summit / Polonya

Inıtial Public Offering-IPO 2013 Summit / Polonya

Uluslararası Yatırım Forumu

Uluslararası Yatırım Forumu

DANİMARKA-TÜRKİYE İşbirliği Fırsatları ve Nerworkinğ Yemeği

DANİMARKA-TÜRKİYE İşbirliği Fırsatları ve Nerworkinğ Yemeği

Sakatat İhalesi

Sakatat İhalesi

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Kazakistan Traımı Geliştirme Programı

Kazakistan Traımı Geliştirme Programı

Bosna Hersek Yatırım Olanakları

Bosna Hersek Yatırım Olanakları

Kuzey Afrika Dünya Yatırım Konferansı

Kuzey Afrika Dünya Yatırım Konferansı

Türk-İran İş Forumları

Türk-İran İş Forumları

Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması

Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması

Cezayir'e yatırım yapmak ve /veya şirket kurmak isteyebilecek şirketlet

Cezayir'e yatırım yapmak ve /veya şirket kurmak isteyebilecek şirketlet

SAKATAT İHALESİ

SAKATAT İHALESİ

Lüksemburg ve Belçika Heyet Ziyaretleri

Lüksemburg ve Belçika Heyet Ziyaretleri

Brezilya

Brezilya

Reforme Erkek Toklu ve kuzu Satış İhalesi

Reforme Erkek Toklu ve kuzu Satış İhalesi

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

MISIR SATIŞ FİYATI

MISIR SATIŞ FİYATI

Karkas alım fiatları

Karkas alım fiatları

5.Türkmenistan Uluslararası Yatırım Formu

5.Türkmenistan Uluslararası Yatırım Formu

15.ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

15.ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Tayvan Mükemmelliği Yakalama Organizasyonu

Tayvan Mükemmelliği Yakalama Organizasyonu

2.İİT Helal Gıda Fuar VE KONGRESİ

2.İİT Helal Gıda Fuar VE KONGRESİ

Hong Kong -Gıda Sektör Raporu

Hong Kong -Gıda Sektör Raporu

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

Deri ve Sakatat ihalesi

Deri ve Sakatat ihalesi

SelectUSA 2013 Yatırım zirvesi

SelectUSA 2013 Yatırım zirvesi

Sn.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fillandiya,İsveç, Polonya Ziyareti

Sn.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fillandiya,İsveç, Polonya Ziyareti

T.C.SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI TARIMSAL KESİNTİ TEBLİĞİ İKİLİ BİLDİRİM UYGULAMASINI 3 AY UZATTI

T.C.SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI TARIMSAL KESİNTİ TEBLİĞİ İKİLİ BİLDİRİM UYGULAMASINI 3 AY UZATTI

Lizbon'daki Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi Konferansı ve İkili Görüşmeler

Lizbon'daki Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi Konferansı ve İkili Görüşmeler

5.Kuzey Ren Vestfalya Türk-Almanya Ekonomi Görüşmeleri

5.Kuzey Ren Vestfalya Türk-Almanya Ekonomi Görüşmeleri

Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Formu

Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Formu

Akabe /Ürdün İş Adamları Heyeti Hk

Akabe /Ürdün İş Adamları Heyeti Hk

Atyrau Invest 2013

Atyrau Invest 2013

İslam Ülkelerininde 4.Sağlık Turizmi Konferansı

İslam Ülkelerininde 4.Sağlık Turizmi Konferansı

Afganistanla İş Yapmak Konferansı

Afganistanla İş Yapmak Konferansı

Türk-Tacakistan İş Konseyinin Duşanbe ye heyet ziyareti

Türk-Tacakistan İş Konseyinin Duşanbe ye heyet ziyareti

Hububat Satışı.

Hububat Satışı.

Portekiz

Portekiz

Kırgızistan daki Enerji Projeleri/ iş biripi talebi

Kırgızistan daki Enerji Projeleri/ iş biripi talebi

Irak Musul İşadamları Duyurusu

Irak Musul İşadamları Duyurusu

Belarus-Uluslararası yatırım konferansı

Belarus-Uluslararası yatırım konferansı

Güney Afrikada dan türkiyeye yatırım ve dış ticaret misyonu

Güney Afrikada dan türkiyeye yatırım ve dış ticaret misyonu

Romanya/Köstence işadamları Heyeti

Romanya/Köstence işadamları Heyeti

Reeskont Kredisinde Düzenlemeler

Reeskont Kredisinde Düzenlemeler

Ulyanovsk Bölgesinin tanıtım Toplantısı

Ulyanovsk Bölgesinin tanıtım Toplantısı

Ruanda - Kigali İş Adamları Heyeti

Ruanda - Kigali İş Adamları Heyeti

İşletme Kayıt Belgesi

İşletme Kayıt Belgesi

Borsanızın 3.Anfaş Bevex & 21. Food Product Fuarı

Borsanızın 3.Anfaş Bevex & 21. Food Product Fuarı

Dünya Turizm Forumu

Dünya Turizm Forumu

3.Bahreyn Hayvan üretimi sergisi 2014

3.Bahreyn Hayvan üretimi sergisi 2014

2014 bahreyn uluslararası bahçe sergisi tarım teknolojileri

2014 bahreyn uluslararası bahçe sergisi tarım teknolojileri

Kazakistan/Biyoelektrik Tesisi Projesi

Kazakistan/Biyoelektrik Tesisi Projesi

17. Geleneksel tüketici ödülleri

17. Geleneksel tüketici ödülleri

Bosna Hersek Fabrika Satışı Duyurusu

Bosna Hersek Fabrika Satışı Duyurusu

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithalat

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithalat

Slovenya Cumhur başkanı'nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Slovenya Cumhur başkanı'nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Türkmenistan V.Türk ihraç Ürünleri sergisi

Türkmenistan V.Türk ihraç Ürünleri sergisi

Sayın Cumhurbaşkanımızın italya Ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın italya Ziyareti

Invest In East Forumu

Invest In East Forumu

AFRİKA KALKKINMA BANKASINA ÜYELİĞİMİZ

AFRİKA KALKKINMA BANKASINA ÜYELİĞİMİZ

115.CANTON FUARI

115.CANTON FUARI

Rusya Federasyonuna İhracaatımız yolsuzlukla mücadele

Rusya Federasyonuna İhracaatımız yolsuzlukla mücadele

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Destinazine Italia/Destination Italy

Destinazine Italia/Destination Italy

Arpa ve Çavdar Satışı

Arpa ve Çavdar Satışı

Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalya Ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalya Ziyareti

1.Arap Ülkeleri Bölgesel Güney- Güney Geliştirme Toplantısı

1.Arap Ülkeleri Bölgesel Güney- Güney Geliştirme Toplantısı

OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Ülkemizdeki Uygulaması

OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Ülkemizdeki Uygulaması

Türk-Fransız İş Forumu

Türk-Fransız İş Forumu

Hizmet İhalesi

Hizmet İhalesi

DEİK /Türk-Azerbaycan İş konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti

DEİK /Türk-Azerbaycan İş konseyi Bakü ve Sumgayıt Ziyareti

Pakistan petrol ve Gas fuarı

Pakistan petrol ve Gas fuarı

5.İRAN Yatırım Fıratları Fuarı

5.İRAN Yatırım Fıratları Fuarı

Türkiye-İran Uluslararası Yatırım Fırsatları Ticari ve Sanayi İşbirliği Tanıtım Konferansı

Türkiye-İran Uluslararası Yatırım Fırsatları Ticari ve Sanayi İşbirliği Tanıtım Konferansı

Türk konseyi İş Forumu

Türk konseyi İş Forumu

Tanzanya

Tanzanya

Tacikistan /Tojexpo 2014

Tacikistan /Tojexpo 2014

Sudan

Sudan

Etiyopya

Etiyopya

Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi Kazagro'nun Talebi

Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi Kazagro'nun Talebi

Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Yükseltilmesi

Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Yükseltilmesi

Uluslararası İran Sağlık Fuarı

Uluslararası İran Sağlık Fuarı

Kanada

Kanada

Japonya-ikili görüşmeler

Japonya-ikili görüşmeler

Yunanistan Yatırım Forumu

Yunanistan Yatırım Forumu

Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

B.Baş Deri İhalesi

B.Baş Deri İhalesi

14.ITCN Uluslararası Fuar ve Konferans

14.ITCN Uluslararası Fuar ve Konferans

Odun Dışı Orman Ürünleri Envanter Çalışmaları.

Odun Dışı Orman Ürünleri Envanter Çalışmaları.

Gambiya Ticaret Fuarı

Gambiya Ticaret Fuarı

Kırım ziyareti

Kırım ziyareti

Balıkesir Tarım Fuarı 2014

Balıkesir Tarım Fuarı 2014

OIC Büyükelçiler Konferansı

OIC Büyükelçiler Konferansı

Kamerun

Kamerun

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması -Anket

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması -Anket

Tanzanya

Tanzanya

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Ölçü Aletlerinin Muayenesi Hk.

Ölçü Aletlerinin Muayenesi Hk.

Konya Tohum ve Hayvancılık Fuarları

Konya Tohum ve Hayvancılık Fuarları

Sn. Cumhurbaşkanımızın Danimarka ziyareti

Sn. Cumhurbaşkanımızın Danimarka ziyareti

Türk-Polonya İş Forumu

Türk-Polonya İş Forumu

Kırım Ziyareti - Erteleme

Kırım Ziyareti - Erteleme

İnsan Tüketim Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı

İnsan Tüketim Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı

iRAN İLE İLİŞKİLERİN kAPSAMLI dEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

iRAN İLE İLİŞKİLERİN kAPSAMLI dEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

Belediyelerin Katı Atıklarının Yönetimi ve Dönüşümünden sorumlu Şirketin özelleştirilmesi

Belediyelerin Katı Atıklarının Yönetimi ve Dönüşümünden sorumlu Şirketin özelleştirilmesi

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Slovak Firmaları ile İlgili şikayetler

Slovak Firmaları ile İlgili şikayetler

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Mamul Madde İhracatı kapsamında satış

Mamul Madde İhracatı kapsamında satış

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hayvan ticareti yapanlara izin Belgesi

Hayvan ticareti yapanlara izin Belgesi

Türkiye-Ruaya Federasyonunu Ticaret ve yatırım imkanları forumu 13 mart 2014 -İstanbul

Türkiye-Ruaya Federasyonunu Ticaret ve yatırım imkanları forumu 13 mart 2014 -İstanbul

Türk-Nijer Çalışma yemeği

Türk-Nijer Çalışma yemeği

Çeltik satışı

Çeltik satışı

AKSARAY TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

AKSARAY TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

Tayvan İşadamları ile ikili görüşmeler ve İş Konseyi V.Ortak Toplantısı

Tayvan İşadamları ile ikili görüşmeler ve İş Konseyi V.Ortak Toplantısı

Arjantin İş gezisi

Arjantin İş gezisi

Tacikistan Bahar Fuarı 2014

Tacikistan Bahar Fuarı 2014

Manisa İŞ Geliştirme Heyeti / 11-12 Nisan

Manisa İŞ Geliştirme Heyeti / 11-12 Nisan

7.Astana Ekonomi Forumu

7.Astana Ekonomi Forumu

Ekvator daki ticaret ve yatırım imkanları konferansı

Ekvator daki ticaret ve yatırım imkanları konferansı

Türk-İran İş Konseyi İran Ziyareti

Türk-İran İş Konseyi İran Ziyareti

SFAX GIDA VE TARIM FUARI

SFAX GIDA VE TARIM FUARI

2014 YILI TÜRK ÜRÜNLERİ FUARLARI

2014 YILI TÜRK ÜRÜNLERİ FUARLARI

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

4.Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Yapılan düzenleme

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Yapılan düzenleme

15.Körfez işbirliği Konseyi Ortak Fuarı

15.Körfez işbirliği Konseyi Ortak Fuarı

IIT-SMIIC: Dünya Helal Toplantısı

IIT-SMIIC: Dünya Helal Toplantısı

Virginia Economic Development Partnership Türkiye Ticaret Heyeti

Virginia Economic Development Partnership Türkiye Ticaret Heyeti

Saraybosna Hidroelektrik santrali ihalesi

Saraybosna Hidroelektrik santrali ihalesi

ROMANYA'DA DÜZENLENECEK FUARLAR

ROMANYA'DA DÜZENLENECEK FUARLAR

Kenya

Kenya

Teminat Bulunamayan Riskler

Teminat Bulunamayan Riskler

Hububat Satışı

Hububat Satışı

Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım

Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım

Türkiye Turuncu Halı vize Uygulaması

Türkiye Turuncu Halı vize Uygulaması

Çin İpekyolu Projesi

Çin İpekyolu Projesi

Hedef İtalya Toplantısı

Hedef İtalya Toplantısı

Meksika Yatırım Fırsatları

Meksika Yatırım Fırsatları

Romanya da Düzenlenecek Fuarlar

Romanya da Düzenlenecek Fuarlar

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

DEİK / MARİY EL Tanıtım Toplantısı

DEİK / MARİY EL Tanıtım Toplantısı

Türk Eximbank İhracat Kredileri

Türk Eximbank İhracat Kredileri

İİT/ 7.Tarım Endüstrileri Sergisi

İİT/ 7.Tarım Endüstrileri Sergisi

Sn.Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti

Sn.Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti

Moğolistan ile Vize Muafiyeti

Moğolistan ile Vize Muafiyeti

ICRIC / İş Çevreleri

ICRIC / İş Çevreleri

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

EKVATOR’DAKİ TİCARET VE YATIRIM İMKANLARI KONULU KONFERANS

EKVATOR’DAKİ TİCARET VE YATIRIM İMKANLARI KONULU KONFERANS

VII.Uluslararası İSG Konferansı duyurusu

VII.Uluslararası İSG Konferansı duyurusu

Avrupa Seyahat Komisyonu - Çin Broşür

Avrupa Seyahat Komisyonu - Çin Broşür

V.Saraybosna yatırım formu

V.Saraybosna yatırım formu

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Cumhurbaşkanımızın Çin Halk Cumhuriyeti Ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Çin Halk Cumhuriyeti Ziyareti

Türkiye-Körfez İşbirliği konseyi 2.İş ve Yatırım

Türkiye-Körfez İşbirliği konseyi 2.İş ve Yatırım

Türkiye - KİK 2. İş ve Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları

Türkiye - KİK 2. İş ve Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları

CİFTIS

CİFTIS

Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımı İçin Duyuru

Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımı İçin Duyuru

Hayvancılık fuarı İzmir

Hayvancılık fuarı İzmir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEklenmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEklenmesi

Mardin Tarım Fuarı

Mardin Tarım Fuarı

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Büyük Bölge İş Günleri Fuarı

Büyük Bölge İş Günleri Fuarı

YENİ ZELANDA VİZE UYGULAMASI

YENİ ZELANDA VİZE UYGULAMASI

Mısır İstişare Toplantısı

Mısır İstişare Toplantısı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımı...

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımı...

Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçinin Ziraat Bankası ve Ttk'ya Borçları 1 Yıl Ertelendi

Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçinin Ziraat Bankası ve Ttk'ya Borçları 1 Yıl Ertelendi

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

Türk-Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler

V.Saraybosna yatırım formu ve projeler

V.Saraybosna yatırım formu ve projeler

VI.SISDAK VE II.OIC Health Expo Daveti

VI.SISDAK VE II.OIC Health Expo Daveti

FİLDİŞİ SAHİLİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YOL PROJELERİNE ÜLKEMİZ FİRMALARININ KATILIMI

FİLDİŞİ SAHİLİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YOL PROJELERİNE ÜLKEMİZ FİRMALARININ KATILIMI

MOĞOLİSTAN İŞ ZİRVESİ

MOĞOLİSTAN İŞ ZİRVESİ

Kamerun

Kamerun

FAS YATIRIM KONFERANSI

FAS YATIRIM KONFERANSI

Kırım ve Yağ İmalatı İhalesi

Kırım ve Yağ İmalatı İhalesi

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 13 Mayıs 2014 Salı

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 13 Mayıs 2014 Salı

İRAN HEYETİ

İRAN HEYETİ

Mersin - Türk - Tatar İş Forumu

Mersin - Türk - Tatar İş Forumu

Özbekistan'da Düzenlenecek Fuarlar

Özbekistan'da Düzenlenecek Fuarlar

Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu

Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu